Strona główna 

ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

BIURO KONTAKTÓW EKOLOGICZNYCH

Naukowe Koło Chemików UJ w porozumieniu z działaczami innych organizacji i ruchów ekologicznych (Federacja Zielonych, Ruch Wolność i Pokój - Kraków, Ruch Ekologiczno-Pokojowy "Wolę Być", Studenckie Koła Naukowe, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot) podjęło decyzję o otwarciu, jesienią 1989, Biura Kontaktów Ekologicznych. Zadaniem Biura będzie ułatwienie wymiany informacji i nawiązywania współpracy pomiędzy grupami ekologicznymi oraz wspieranie ich działań (w porozumieniu z zagranicznymi i krajowymi fundacjami i organizacjami ekologicznymi).

Cele te będą realizowane poprzez:

Biuro i jego urządzenia (sprzęt komputerowy, kserograficzny, telefax) będzie dostępny dla wszystkich organizacji i ruchów ekologicznych działających w Krakowie i okolicy.

W przyszłości, w zależności od możliwości i potrzeb, przewidujemy poszerzenie działalności (biblioteka, videoteka, porady prawne).

Do wszystkich fundacji deklarujących wspieranie działań ekologicznych apelujemy o pomoc w realizacji w/w celów.

Redakcja
ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

Początek strony