Strona główna 

ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

JESZCZE Z DARŁOWA

Wojewoda Pilski Zbigniew Rosiński

Uczestnicy Międzynarodowego Seminarium Ekologicznego Darłowo '89 wyrażają protest przeciwko dalszym działaniom eksploatacyjnym kredy jeziornej i torfu w okolicach Łekna, woj. pilskie. Uważamy, że teren ten stanowi niezaprzeczalne wartości przyrodnicze i kulturowe. Jest ostoją ptaków wodnych i błotnych, unikalnych w świecie owadów oraz rzadkiej roślinności. Ponadto okolice Łekna, posiadają bogatą przeszłość historyczną i w związku z tym prowadzone są tam liczne badania archeologiczne. Jakakolwiek ingerencja mogąca zakłócić równowagę ekologiczną może okazać się katastrofalna w skutkach, dzisiaj trudnych do ustalenia.

Uczestnicy tego seminarium popierają działania mające na celu uchronienie zagrożonego środowiska od degradacji.

Uczestnicy Niezależnego Seminarium Ekologicznego Darłowo '89

Do wiadomości:
ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

Początek strony