Strona główna 

ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

korespondencja z USA specjalnie dla ZB

EARTH DAY 1990

(DZIEŃ ZIEMI 1990)

W dniu 22 kwietnia 1990 ponad 100mln ludzi na całym świecie weźmie udział w akcjach na rzecz naszej planety. Razem lub osobno będziemy głosić, że już czas przeciwstawić się szeregom negatywnych, ogólnoświatowych zjawisk. Toksyczne odpady, niszczenie lasów tropikalnych, efekt cieplarniany, dziury ozonowe, ekspansja pustyń, wycieki ropy, kwaśne deszcze, zatrucie oceanów to tylko niektóre przejawy globalnego kryzysu środowiska.

Nasilanie się wszystkich zagrożeń dla życia na Ziemi, z wyjątkiem groźby wojny jądrowej, wymaga ogólnoświatowej mobilizacji. Jeśli nie odwrócimy negatywnych zjawisk, w ciągu najbliższych dziesięciu lat, katastrofa będzie nieunikniona. Earth Day będzie ogólnoświatową demonstracją troski o przyrodę, będzie początkiem dekady środowiska naturalnego.

Pierwszy Earth Day zorganizowany 22 kwietnia 1970 był największą w historii manifestacją. Wtedy wzięło w nim udział ponad 20 milionów osób. Już najwyższy czas na następny Earth Day, tym razem o miedzynarodowym zasięgu, aby połączyć działania przeciw globalnemu kryzysowi. Obecne problemy ekolo giczne nie uznają granic politycznych i wymagają naszych wspólnych działań.

Decyzje o sposobie uczestnictwa muszą być podjęte lokalnie. Każdy kraj, każde miasto, każda grupa, każde środowisko i każda szkoła będzie mieć swoich własnych organizatorów, swoje cele i środki. Ostateczny sukces Earth Day w Tokio, Pekinie, Brukseli, Krakowie, Moskwie, Nairobi, Nowym Yorku, Sao Paulo i Sydney będzie zależał od naszej umiejętności zjedniczenia wysiłków wokół tego znaczącego wydarzenia. Wszystkich nas połączą te same wartości i ta sama wizja naszej wspólnej przyszłości.

Podejmiemy działania rozciągające się od sadzenia drzew po wykłady i dyskusje. Prosimy o informacje o Waszych planach na Earth Day 1990. Przygotowujemy pismo, w którym umieścimy informacje od wszystkich grup z całego świata o ich działaniach 22 kwietnia 1990. Możecie też otrzymać nasze materiały propagandowe.

Niech ten wspólny apel łączący narody śwata w działaniach na rzecz naszej Ziemi będzie oznaczał początek trwałego zaangażowania w budowę wytrzymałej, bezpiecznej planety.

Teresa McGlashan
Koordynator EARTH DAY 1990

P.O. Box AA
Stanford University
California 94305, USA

Redakcja ZB zachęca do udziału w Dniu Ziemi 1990. Podobnie jak Teresa prosimy o informacje o Waszych przygotowaniach. Będziemy je publikować, jeśli będzie trzeba spróbujemy pomóc.


ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

Początek strony