Strona główna 

ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

NKCH UJ A EKOLOGIA

Powstałe w 1905 roku na najstarszej w kraju uczelni (kiedyś także najlepszej i najbogatszej) Naukowe Koło Chemików działalność związaną z ochroną środowiska rozpoczęło na początku lat siedemdziesiątych, koncentrując się na badaniach analitycznych wody, śniegu i powietrza, dokumentutących stopień degradacji południowych obszarów PRL-u.

13.12.1981 NKCh, podobnie jak wiele innych organizacji studenckich, okazało się zagrożeniem dla reżimu i zostało rozwiązane. Po wznowieniu działalności wiosną 1985 rozpoczyna się nowy okres działalności Koła. Jego członkowie zaczynają brać czynny udział w sympozjach, odczytach, szkołach letnich, kursach i innych - legalnych i nielegalnych - akcjach ekologicznych w kraju i za granicą.

Począwszy od 1986 roku NKCh organizuje wakacyjne obozy badawcze (Zakopane'86, Kraków-Zakopane'87, Karpacz '88, Szczawa'89) z udziałem wschodnich i zachodnich działaczy ekologicznych, koncentrując swe działania na pomiarach SO2, NOx i promocji edukacji ekologicznej.

Wiosną 1987 Koło Chemików bierze czynny udział i koordynuje ogólnopolską akcję badawczą "Studenci Wiśle" (znaną też pod nazwą "Wiśliński Wiśle"), przeprowadzoną wspólnie z kołami naukowymi różnych uczelni wyższych, położonych wzdłuż biegu Wisły.

W dniach 17-22.04.1988 NKCh UJ przeprowadza w Krakowie międzynarodowe seminarium "Studenci na Rzecz Ochrony Środowiska" o dużym oddźwięku krajowym i zagranicznym. Członkowie Koła biorą w tym roku także udział w akcji "Żaby na Drodze". (Por. artukuł Puky Miklósa pod tym tytułem - pr.)

W roku bieżącym udało się rozpocząć wydawanie "Zielonych Brygad" (do tej pory ukazały się trzy numery polskie i kwartalnik na nich oparty w wersji angielskiej). W czasie wakacji oprócz tradycyjnego już obozu badawczego, Koło wspólnie z krakowskim WiPem zorganizowało bezpośrednią akcję ekologiczną w obronie Pienin. (Por. artykuł Wojtka Nitka - pr.)

Plany na najbliższą przyszłość: kontynuowanie wydawania ZB, drugie seminarium "Studenci na Rzecz...", powołanie Biura Kontaktów Ekologicznych (bliższe informacje w numerze - pr), prowadzenie działalności badawczej, popularyzacja edukacji ekologicznej wśród młodzieży.

(aż,pg)
ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

Początek strony