Strona główna 

ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

RUCH WYZWOLENIA ZWIERZĄT

Ruch Wyzwolenia Zwierząt powstał w lutym '89. przeciwstawiamy się wszelkim formom wyzysku, przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt. Jesteśmy przeciwni doświadczeniom na zwierzętach, jedzeniu mięsa, ogrodom zoologicznym, cyrkom, futrom, polowaniom. Jesteśmy grupą ludzi z różnych rejonów Polski, której liczebność jest bliżej nieznana (nie prowadzimy zapisów). Dotychczas przeprowadziliśmy kilka akcji ulotkowych przeciwko cyrkom, ogrodom zoologicznym i myśliwym. Grupa "Veget Front OY" z Siedlec zorganizowała trzy manifestacje przeciwko cyrkom, rzeźniom i polowaniom. Kilka osób z RWZ brało też udział w haeppeningach przeciwko myśliwym w Katowicach, zorganizowanych przez PPZ i Międzymiastówkę Anarchistyczną. Oprócz tego, wszędzie gdzie się tylko da, propagujemy wegetarianizm. Oobecnie chcemy zająć się sprawą wiwisekcji dokonywanej w czasie pokazów lekcyjnych dla studentów.

Radek Kisielewski

RWZ wydało 13 numerów własnego biuletynu ("Humanitaryzm dla zwierząt" i "Wyzwolenie zwierząt") oraz liczne ulotki a także rozpowszechnia materiały propagujące wegetarianizm.

(aż)

UWOLNIĆ NAUKĘ OD PRZEMOCY

Co roku w uniwrsyteckich laboratoriach, w czasie przymusowych pokazów dla studentów torturuje i morduje się, tysiące zwierząt: myszy, szczurów, świnek morskich, psów, kotów, królików i żab. Wielu studentów czuje moralny opór wobec uczestnictwa w wiwisekcji, lecz w wielu przypadkach zmusza się ich do tego grożąc niezaliczeniem egzaminów. Ci, którzy nakazują stosowanie takich praktyk twierdzą, że wiwisekcja jest niezbędna w procesie nauki studentów.

To kłamstwo !!!

Istnieją alternatywne metody nauczania jak filmy wideo lub modele organów wewnętrznych poszczególnych zwierząt, są też dokładne opisy tych doświadczeń powtarzanych przecież tysiące razy.

Jeżeli jesteś studentem przeciwstawiaj się wiwisekcji w uniwersyteckich laboratoriach, w każdej dostępnej Ci formie.

Jeżeli jesteś rodzicem zastanów się czy chcesz, aby Twoje dziecko brało udział, często wbrew swej woli, w tych krwawych i okrutnych praktykach.

Domagamy się wprowadzenia sposobów nauki które nie zabijają ani nie zadają bólu zwierzętom.

Domagamy się wydania zarządzeń nie wymagających od studentów sekcji i wiwisekcji zwierząt.

Domagamy się natychmiastowego zakazania psychologicznych eksperyentów na zwierzętach.

Domagamy się natychmiastowego zakazania wykorzystywania zagubionych i opuszczonych zwierząt domowych jako narzędzi badawczych.

Nadszedł czas na zmiany. Jak dalekie będą to zmiany, będzie zależne od twego zaangażowania.
Nie, dla okrucieństwa!
Nie, dla krwawej nauki, która niszczy i zabija.

Ruch Wyzwolenia Zwierząt

P.S. RWZ prosi o pomoc w zbieraniu podpisów pod petycją do Sejmu i Senatu o zaniechanie wiwisekcji.


ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

Początek strony