Strona główna 

ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

Do naszej redakcji nadszedł list dotyczący gangsterstwa czyli zorganizowanego przestępstwa uprawianego przez nasze władze

hm PL Ryszard Radke
instruktor straży ochrony przyrody
nr leg. SOP 1704
zam. ul. Kołłątaja 30/8
71-525 Szczecin

POLSKI ŚMIETNIK JEST DLA WSZYSTKICH

Pismo Ministra Ochrony środowiska i Zasobów Naturalnych adresowane do wojewodów i prezydentów miast nr AZ.o.-074-1/88 z dnia 28.12.1988 mówi o zakazie zawierania transakcji zagranicznych w sprawie składowania odpadków na terenie Polski. Minister w tym piśmie traktuje te transakcje "jako działania godzące w interes naszego kraju".

Podaję do wykorzystania następujące wiadomości:

Do portu szczecińskiego - Nab. "Basen Górniczy" przywieziono barkami Żeglugi Bydgoskiej z RFN odpady górnicze tzw. zendrę

Towar ten sprowadzany jest przez PHZ "Staleksport" Katowice w ramach kontraktu nr 41-430-/99079 ważnego do 31.06.1990r. Przeznaczony jest do zasypywania wyeksploatowanych kopalni Do końca roku jeszcze 20 tys. ton tego towaru zostanie przywiezione do Polski Odpady te wyglądem przypominają czarną maź, bardzo ciężką i okropnie cuchnącą.
Nie jestem zorientowany w dalszym przebiegu sprawy ale uważam, że należy szczegółowo wyjaśnić wszystkie aspekty:

 1. Redakcja "Na przełaj"
  ul. Konopnickiej 6
  skr. pocztowa 35 00-950 Warszawa

 2. Redakcja "Aura"
  Rynek Główny 25 31-008 Kraków

 3. Polskie Radio Program III
  ul. Woronicza 17 Warszawa

 4. Redakcja "Zielone Brygady"
  Naukowe Koło Chemików UJ
  ul. Karasia 3/100 30-060 Kraków

P.S. Kolejność adresatów przypadkowa.

Proszę o wykorzystanie
Z harcerskim pozdrowieniem

R. Radke
ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

Początek strony