Strona główna 

ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

Poniżej prezentujemy informację o jednej z najciekawszych grup ekologicznych w naszym kraju krzewiących ideały głębokiej ekologii. W zależności od treści, formy i celu działania grupa występuje pod różnymi nazwami:
- Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot,
- Pracownia Archtektury Żywej (realizowana w Zakładzie Urbanistyki na Wydziale Archtektury Politechniki Śląskiej, będąc poszukiwaniem projektowym i nie pozostając w żadnych formalnych związkach ani zależnościach),
- Polska Sieć Głębokiej Ekologii (patrz artykuł poniżej).

ARCHITEKTURA ŻYWA

Pracownia Archtektury Żywej odnosi się do dwóch zagadnień: nurtu w projektowaniu, polegającego na akceptacji założeń ekozofii w urbanistyce i architekturze oraz sposobu życia i postępowania, które są konsekwencjami tej akceptacji na głębszym pziomie. Lista osób polskiej sieci głębokiej ekologii dotyczy tego drugiego aspektu i akces do niej wiąże się z przyjęciem pewnych ogólnych założeń. Założenia te nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek próbą formalizacji czy instytucjonalizacji nurtu. Nie są to przepisy czy reguły do przestrzegania a jedynie wskazania opracowane na podstawie wspólnie zaakceptowanych odczuć:

 1. Poszukiwanie własnego, indywidualnego sposobu życia, który wyrażałby zrozumienie jedności wszystkich istot i procesów.
 2. Dążenie do zużycia minimum energii i stosowania minimum środków i urządzeń energochłonnych ("pozostawiam więcej niż wziąłem").
 3. Ochranianie wszelkiego życia z uwagi zarówno na jego absolutną wartość jak też fakt, że zbyteczne niszczenie i zabijanie tworzy ego, a ego jest przyczyną cierpienia.
 4. Doświadczenie przed spekulacją; prawdę można znaleźć tylko w życiu, nie w wiedzy teoretycznej. Ideologie, wierzenia i poglądy są tylko narzędziami, które łatwo mogą zmienić się w bariery.
 5. Natura, ciało i umysł nie są niezależne i oddzielone: zanieczyszczenie któregokolwiek z tych elementów powoduje skutki w pozostałych. Unikanie zanieczyszczenia np. stosowania używek jest aspektem życia w harmonii.

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot jest ogniwem sieci głębokiej ekologii w Polsce. Reprezentuje radykalny nurt na rzecz ochrony środowiska. Jest afiliowana przy Związku Buddystów Zen "Sangha" (Filmowa 32, 04 935 Warszawa tel. 022/124757) ale nie podlega żadnym strukturom organizacyjnym czy hierarchicznym.

Pracownia organizuje:

 1. Zajęcia warsztatowe "Zgromadzenia Wszystkich Istot", kilkugodzinne i parodniowe, służące budzeniu głębszej świadomości ekologicznej w intencji ratowania Ziemi. (Żaden opis nie zastąpi osobistego udziału w tych warsztatach, ale zachęcam do lektury art. "Zgubiony rytm" Anny Ławniczak w "Na przełaj" 32/89 -aż)
 2. Zajęcia w klubie "Gaja" w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 93.
 3. Działania bezpośrednie w obronie Matki Ziemi. (Pracownia m.in. uczestniczy w akcjach w obronie lasów beskidzkich, przeciw budowie koksownii w Stonawie i przeciwko nowej rafinerii w Bestwinie k. Czechowic.- pr)
 4. Pracownia Archtektury Żywej wykonuje projekty przestrzenne w oparciu o zasady i doświadczenie głębokiej ekologii.
 5. Służy informacją, dysponuje filmami na kasetech video, nagraniami, tłumaczeniami i tekstami własnymi, ulotkami, plakatami, nalepkami itp.
 6. Współpracuje z grupami w Polsce i za granicą (przede wszystkim z Rainforest Information Centre i Earth First!)
 7. Wydała 6 numerow "Zeszytów Pracowni (obecny tytuł "Raport"), foldery ("Nie ma kompromisu w obronie Matki Ziemi!"), plakaty i ulotki.
 8. 8. Przygotowuje do druku "Zieloną Antologię" będącą wyborem tekstów głębokiej ekologii. (Wyd. Politechnika Śl.)

Pracownia nie jest organizacją, a tymczasowe formy organizacyjne przyjmuje wówczas kiedy mogą one pomóc w ratowaniu życia Ziemi.
Członkami Pracowni są wszyscy podejmujący wysiłki na rzecz życia wszystkich istot.
Pracownia nie jest jednostką gospodarczą lecz nurtem w projektowaniu.
Pracownia jest otwarta dla najlepszych projektantów którzy akceptują założenia głębokiej ekologii (ekozofii) w urbanistyce.

Janusz A. Korbel
Magi 21/3
43-300 Bielsko-Biała

Janusz Tyrlik
Derkacza 6/43
44-114 Gliwice

GŁĘBOKA EKOLOGIA

Oto podstawowe założenia głębokiej ekologii w ujęciu George Sessions i Arne Naess:

Arne Naess
Oslo Universitet
Inst. for Filosofi
Postboks 1116
Blindern, Oslo 3
Norwegia

George Sessions
5000 Rocklin Rd.
Rocklin Ca.95677
USAZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

Początek strony