Strona główna 

ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

WIADOMOŚCI ZE SZWECJI

28 Sierpnia rozpoczęły się Targi Ekologia '89 w Goeteborgu. Partia Zielonych i Związek Ekologów bojkotowały imprezę, uważając, że na takich zorganizowanych przez przemysłowców targach nie ma miejsca dla myślenia naprawdę alternatywnego. Szwedzki Greenpeace i Liga Ochrony Przyrody uczestniczyły w targach ale nie chciały podpisać się pod Deklaracją końcową.

*    *    *

Podczas targów "Ekologia '89" spotkali się ministrowie ochrony środowiska pięciu krajów nordyckich (tzn Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania, Islandia).
Zgodzili się na stworzenie nowego funduszu na pomoc ochronie środowiska w krajach socjalistycznych. Fundusz ten ma udzielić przedsiębiorstwom z krajów nordyckich które pragną założyć filie lub joint ventures w krajach socjalistycznych żeby sprzedawać technologię ekologiczną. Duża część zanieczyszczeń w Skandynawii pochodzi z ZSRR, PRL, i NRD, dlatego taka pomoc może opłacać się dla obu stron.

*    *    *

W drugiej połwie sierpnia doszło do kolejnej dużej debaty natemat energetyki jądrowejn w kraju. Dwa lata temu, szwedzki parlament uchwalił, że dwa reaktory nuklearne zostaną zamknięte w 1996 roku, a następnych 10 reaktorów zaś w 2010 roku. Szwedzki Związek Przemysłowy i cztery wielkie branżowe związki zawodowe domagają się teraz uchylenia tej decyzji, obawiając się drastycznych podwyżek cen prądu i nawet braku elektryczności.
Komisja programowa rądzącej Partii Socjal- Demokratycznej twierdzi w nowym sprawozdaniu, że zamknięcie tych dwóch reaktorów będzie bardzo trudno wykonać bez negatywnych skutków.
Minister Energetyki i Ochrony Środowiska nadal utrzymuje, że będzie to możliwe. Przewiduje się wewnętrzną walkę w Partii Socjal-Demokratycznej. Partia Chłopska i Partia Komunistyczna żądają szybkiej likwidacji wszystkich elektrowni jądrowych. Partia Zielonych chce je zamykać nawet w ciągu trzech lat. Niestety te trzy partie mają razem tylko 25% mandatów w Parlamencie.

*    *    *

Grupa osób wysoko postawionych wystąpiła z wnioskiem o założenie centrum badań nad oporem cywilnym bez przemocy. Proponują to biskup, rektor uniwersytetu, wojewoda, prezydent dużego miasta. Szwedzk ruch pokojowy od dawna domaga się zastępowania wojska zorganizowanym oporem cywilnym bez przemocy, ale dotychczas żądania te nie wywołały żadnego zainteresowania ze strony władz.

Tomas Hakanson
Partia Zielonych
ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

Początek strony