Strona główna 

ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

Przedstawiamy organizacje ekologczne w kraju i na świecie.

ŚWIATOWA FUNDACJA DZIKIEGO ŻYCIA

"Wierzymy, że to nie Ziemia należy do człowieka a człowiek należy do Ziemi. To, co człowiek robi w kolebce życia - czyni samemu sobie..." Te zanotowane w 1850 roku słowa Seathla, wodza indiańskiego plemenia Suwamish, są niejako dewizą World Wildlife Fund (Światowej Fundacji Dzikiego Życia). Utworzona w 1961 r. WWF w ciągu niespełna trzydziestu lat swego istnienia stała się największą organizacją ochrony przyrody na świecie. Pod kierownictwem Filipa ks. Edynburga i emblematem pandy - jednego z najbardziej zagrożonych zwierząt - skupiło się ponad milion miłośników przyrody zgrupowanych w 23 organizacjach narodowych.

Cała działalność Fundcji opiera się na założeniu pochodzącym z Prog- ramu Ochrony Środowiska Naturalnego ONZ a głoszącym, że "jedynie racjonalne i planowane gospodarowanie zasobami naturalnymi może zapewnić światu stabilny i trwały rozwój". W oparciu o tę zasadę Fundusz postawił sobie za cel:

Czy WWF udaje się wcielać w życie swe szczytne pryncypia?

Przyjrzyjmy się działalności Fundacji.

Od momentu powstania WWF zebrała już ponad 1 mld franków francuskich na potrzeby 4200 projektów realizowanych w 130 krajach...

Uczestniczyła w tworzeniu 260 rezerwatów i parków narodowych na całym świecie - ich łączny obszar jest 2.5 raza większy od powierzchni Francji...

Dbała o ochronę dziesiątków gatunków zwirząt i roślin, wśród nich nosorożców, słoni, tygrysów, żółwi, roślin medycznych...

Brała udział w opracowaniu trzech międzynarodowych konwencji dotyczących:

... Uczestniczyła w światowych kampaniach dotyczących m.in. ochrony lasów tropikalnych i walki z pustynnieniem...

Warto tu dodać, że od poczatku Fundacja ściśle współpracuje z Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody (IUCN), wspólnie przygotowując coroczne kampanie ochrony środowiska naturalnego. (IUCN to organizacja utworzona w 1948 roku we Francji pod egidą UNESCO, liczy niewiele ponad 500 członków w 120 krajach, lecz w swej działalności korzysta z rad 3000 ekspertów.)

Jednym z najaktywniejszych oddziałów krajowych jest istniejąca od 1973 roku organizacja WWF we Francji. Na swym koncie ma ona takie akcje jak utworzenie rezerwatu w Camargue, wykupienie bagien w Lotaryngii, ochrona żółwii (Gujana), fok (Bretania), niedźwiedzi (Pireneje), dzikich sępów czy nutrii, sprowadzenie rysi w Wogezy, wreszcie liczne akcje w Afryce francuskojęzycznej i na Madagaskarze.

Przyjrzyjmy się strukturze WWF Francja, typowej także dla innych oddziełów fundacji. Składają się nań:

Skąd WWF czerpie środki na swą wielokierunkową działalność?

Fundacja w pewnej mierze sama zarabia na siebie sprzedając swoje wyroby (książki, zabawki, plakaty itp.), dochód przynosi także czasopismo "Panda". Sporo pieniędzy Fundacja otrzyuje od osób prywatnych w formie darów, subwencji, spadków ("najpiękniejszy prezent świata żyjących dla przyszłych pokoleń"). Z pomocą organizacji przychodzą wreszcie rozmaite firmy, które wykorzystują symbol pandy dla promowania swych towarów płacąc za to niemałe sumy.

A pieniądze ciągle są potrzebne, bo - jak mówią działacze World Wildlife Fund - "choć wiele już zostało zrobione to jeszcze więcej trzeba zrobić!"

Jarosław Tomasiewicz

Poniżej jak zwykle przentujemy adresy kontaktowe omawianej organizacji:
ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

Początek strony