Strona główna 

ZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

Grupa Żabiej Akcji..

..(Varangy Akciosoport) z Klubu Ochrony Przyrody z Uniwersytetu Eotvos (Budapeszt) rozpoczęła działalność wiosną 1987.
Miała trzy podstawowe zadania: po pierwsze, zająć się problemami ochrony płazów, po drugie, prowadzić w tym zakresie badania naukowe i po trzecie, wspierać edukację ekologiczną. Głównym przedmiotem działań Grupy jest organizacja obozów w miejscach, gdzie ruch samochodowy lub ludzka głupota i wandalizm stwarzają zagrożenie dla płazów.

W 1989 roku GŻA zorganizowała międzynarodowy obóz bez jakiejkolwiek oficjalnej pomocy finansowej. Celem obozu była ochrona płazów, przeprowadzenie konferencji na ten temat i badań naukowych. Uczestnicy przyjechali z pięciu krajów: Czechosłowacji, NRD, Holandii, Anglii i oczywiście Węgier. W ciągu ośmiu dni około 2500 żab należących do 9 gatunków zostało przeniesionych przez ruchliwą drogę międzynarodową. (Siedliska płazów znajdują się w lasach, które autostrada oddzieliła od miejsc lęgowych. Wiosną tłumy ropuch i pokrewnych gatunków ciągną w kierunku bagien, a drogę kończą pod kołami samochodów. - przyp pr )

W badaniach naukowych, poza specjalistami z Węgier, uczestniczył Dr Chris J. Reading z Instytutu Ekologii Lądowej (Wielka Brytania). Dr Reading, Juuk Slager (Holandia), Richard Lhotsky (CSRS), i Csapó Beatrix (Węgry) byli autorami prelekcji nt. płazów, rezerwatów przyrody i europejskiego ruchu zielonych.

Szczegółowych informacji o Grupie Żabiej Akcji i warunkach uczestnictwa w kolejnych obozach udziela:

Puky Miklos

Hungarian Danube Research Station
of the Hungarian Academy of Sciences
H-2131 God Javorka S. u. 14.
WĘGRYZB nr 4-5(4-5)/89, październik-listopad '89

Początek strony