Strona główna 

ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

KAMPANIA ANTYFUTRZARSKA I WSPÓLNOTA WSZYSTKICH ISTOT

Tak jak w ubiegłym sezonie futrzarskim, tak i obecnie zachęcamy wszystkich do włączenia się w kampanię antyfutrzarską. Organizujcie pikiety sklepów futrzarskich oraz akcje uświadamiające: plakaty, ulotki, wywiady w prasie, radiu. Niestety nie posiadamy już plakatów; udało się nam zebrać pieniądze na druk tylko 4200 sztuk i zostały już one rozdzielone.

Jednocześnie informuję, że ogólnopolskiej kampanii antyfutrzarskiej nie prowadzimy już jako Wspólnota Wszystkich Istot. Nasze siły połączylimy z Klubem Gaja i kampanię prowadzimy jako Klub Gaja. Jeżeli chcecie pomóc finansowo w prowadzeniu kampanii lub ogólnie pojętej działalności na rzecz praw zwierząt to wpłaćcie pieniądze na konto Gai:

Klub Gaja
BGŻ oBielsko Biała
nr 807016-263102-132-1
skr. 261
43-301 Bielsko-Biała
Radek Kisielewski
ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

Początek strony