Strona główna 

ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

BIURO GREENPEACE W POLSCE?

Podaję do wiadomości, że Greenpeace nie posiada jakiegokolwiek biura ani przedstawicielstwa w Polsce. Jestem zaniepokojona, iż w ostatnich dwóch numerach ZB ukazują się artykuły podpisane przez organizację podającą się za "Polski Greenpeace". Na całym świecie dobre obyczaje nakazują uzyskanie wcześniejszej zgody na wykorzystanie czy też działanie pod nazwą innej organizacji, także w Polsce! Organizacja "Polski Greenpeace" nigdy nie zwracała się z probą o możliwość korzystania z nazwy, ani też nie informowała o swojej filozofi działania. Nie próbowała też nawiązać kontaktu z rzeczywistym Greenpeace'm.

Informacje sygnowane przez "Polski Greenpeace" lub ich członka nie są w pełni zgodne z poglądami właściwego Greenpeace'u, np. informacje dotyczące strategii zagospodarowania odpadów (spalarnie). Właściwy Greenpeace jest całkowicie przeciwny wykorzystaniu spalarni jako rozwiązania dla problemu odpadów nie tylko w Polsce ale i na całym świecie.

Obawiam się, że sposób działania lub poglądy "Polskiego Greenpeace'u" mogą spowodować wypaczony obraz właściwego Greenpeace'u. Z tego względu, za pośrednictwem ZB, proszę o sprostowanie przez organizację z Łodzi tej sprawy.

Iza Kruszewska
Greenpeace Int.
Canonbury Villas
London N1 2PN
Wielka Brytania
ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

Początek strony