Strona główna 

ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

GUS

Główny Urząd Statystyczny uprzejmie informuje, że Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki przy współpracy Deopartamentu Rolnictwa, Lenictwa i Ochrony Środowiska przygotowuje do druku publikację pt. "Definicje pojęć społeczno-ekonomicznych z zakresu ochrony środowiska". Objętoć wydawnictwa ok. 130 str., przewidywany termin wydania - początek 1993r., orientacyjna cena 1 egz. ok. 50 tys. zł. W publikacji zamieszczono zbiór podstawowych definicji pojęć, kategorii i wskaźników już stosowanych i przewidywanych do wdrożenia w systemie informacji ekologicznej a także w analizach statystyczno-ekonomicznych dotyczących ochrony środowiska. Przy opracowywaniu definicji i interpretacji poszczególnych kategorii i wskaźników wykorzystano obowiązujące akty normatywne w zakresie ustawodawstwa ekologicznego (w tym podstawy prawne i programowe funkcjonowania państwowego monitoringu środowiska) oraz liczne opracowania i publikacje związane z tą tematyką. Istotną pomoc metodologiczną stanowiły również wyniki szerokiej i dynamicznie rozwijanej współpracy międzynarodowej w dziedzinie statystyki ochrony środowiska, zwłaszcza pod auspicjami Konferencji Statystyków Europejskich EKG ONZ oraz Urzędu Statystycznego Wspólnoty Europejskiej - EUROSTAT. Publikacja przeznaczona jest dla służb statystycznych, organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych jednostek zajmujących się opracowaniem informacji i analiz ekologicznych. Może też okazać się pożyteczna dla specjalistycznych służb inspekcyjnych ochrony środowiska, państwowej inspekcji sanitarnej, skażeń promieniotwórczych, leśnictwa, ochrony przyrody, zakładów przemysłowych, a także dla organizacji i działaczy społecznych korzystających z publikacji i opracowań statystycznych GUS i WUS. Publikacja "Definicje pojęć społeczno-ekonomicznych z zakresu ochrony środowiska" dostępna jest również w postaci zbioru na dyskietkach. Zamówienia na publikację prosimy zgłaszać pod adresem:

Głowny Urząd Statystyczny
Zakład Wydawnictw Statystycznych
Al. Niepodległoci 208, Warszawa
ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

Początek strony