Strona główna 

ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

DO WSZYSTKICH HARCEREK I HARCERZY

CZUWAJ! DRODZY PRZYJACIELE!

Zwracamy się do wszystkich harcerzy w Polsce. A szczególnie do tych, dla których harcerstwo nie jest sprawą chwilową - JEST IDEĄ ŻYCIA. Wy zrozumiecie nas najlepiej.

Gdy pasjonat zaczyna pracować, stawiać pierwsze kroki, z każdą chwilą powstaje ogromna potrzeba robienia coraz więcej. Przestaje zadowalać byle jaki, średni efekt. Pragnie się w sprawach małych i wielkich osiągać jak największe rezultaty. Pracować efektywnie, czynić wokół siebie Pokój i Dobro. ROSNĄĆ.

Każdy instruktor, zastępowy wie też doskonale, że efektów pracy nie można oczekiwać szybko, nie można być raptusem. Trzeba bez specjalnego oczekiwania pokornie pracować. Nagroda przyjdzie sama. Naturalnie będzie też popełnianie błędów - jak mawiał Baden-Powell "Błędów nie popełnia tylko ten, który nic nie robi".

Te kilka prawd jest czym naturalnym w harerstwie, mówimy o nich tutaj dlatego, że nasz ruch, Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. w. Franciszka z Asyżu, jest właśnie formą realizacji harcerstwa i jego głównych idei.

Dzisiaj, po kilku latach istnienia HROŚ-u mamy wiele efektów, rezultatów naszej pracy, które pokazują nam, że obralimy słuszną drogę. Wyobraźcie sobie jak może się czuć człowiek, ludzie, dzięki którym w tak trudnych czasach i sytuacji: ocalono lasy i pojedyncze drzewa, zrobiono i robi się skwery, parki i rezerwaty, wiele osób zmieniło styl życia, wiele rzuciło palenie, wiele rozpoczęło zdrowy i duchowy rozwój, w wielu miastach i terenach naszego województwa są widoczne efekty naszej działalnoci, prowadzone są zajęcia ekologiczne w kilku szkołach, wiele tysięcy osób, dzięki nam, miało możliwoć zapoznania się z różną alternatywną wiedzą..., my jestemy takimi osobami. Piszemy to nie po to, by się chwalić, nie uważamy też, żeby nasza praca była zakończona. My ją dopiero rozpoczęlimy. Jestemy świadomi tego, że nasz przykład jest dowodem na to, że mała, kilkudziesięcioosobowa grupa harcerska jest w stanie robić bardzo duże, konkretne, wymierne rzeczy. Ta służba daje ogromną satysfakcję, poczucie wartości, sposób na realizację przesłania Naczelnego Skauta "Zostawcie wiat lepszym niż go zastalicie". Naturalnie potrzebowalimy też dużo czasu i wiedzy aby dojć do obecnego poziomu. Teraz nasze doświadczenia chcemy przekazać innym. Chcemy też swą energią wspomóc tych, którzy przyjmą propozycję współpracy

Nasz pomysł jest bardzo prosty. Pragniemy połączyć się ze wszystkimi harcerkami i harcerzami i wszystkimi innymi, którzy chcą konkretnie działać na rzecz MATKI ZIEMI I WSZYSTKICH ISTOT.

Ruch, który by powstał, powinien - naszym zdaniem - opierać się na czterech głównych zasadach:

 1. PRACA NA RZECZ MATKI ZIEMI (KAŻDY NIECH ROBI TYLE, ILE ZDOŁA).
 2. ROZWÓJ INDYWIDUALNY UCZESTNIKÓW RUCHU.
 3. BRATERSTWO.
 4. TOLERANCJA.

Ruch nie zastąpi Waszej działalnoci harcerskiej, a będzie jedynie jej uzupełnieniem. Będziemy też zmierzać, by wszelkie prowadzone działania były efektywne i trwałe, a nie jednorazowe.

Wszystkie decyzje odnonie stworzenia tego ruchu wspólnie wypracujemy na pierwszym spotkanu liderów podczas obchodów Dnia Ziemi `93 w dniach 22-25.4.93. W tym spotkaniu będą uczestniczyli przywódcy oraz pojedyncze osoby, które zgłoszą się do nas listownie na adres podany niżej.

Wszystkich tych, którym nasze idee przypadły do gustu i są gotowi do współpracy, prosimy o listy, propozycje, przemylenia.

Wierzymy w ogromną moc i możliwoci takiej grupy. A nasze dotychczasowe kontakty z wieloma środowiskami upewniają nas w przekonaniu, że będzie dużo chętnych do pracy. W jedności jest potężna siła, którą zamierzamy wyzwolić dla dobra MATKI ZIEMI i nas wszystkich.

Pokój i dobro

Naczelnik HROŚ
im. w. Franciszka z Asyżu
Dariusz Morsztyn
Rada HROS
im. sw. Franciszka z Asyxu

PS. 1. Informacje na temat ruchu:

HROŚ powstał około 1986r.,

został zarejestrowany w Sądzie

Wojewódzkim jako jedna zorganizacji harcerskich i ekologicznych w 1990r. Od początku istnienia liderem jest dh Dariusz Morsztyn, nauczyciel ekologii i wf. Ruch kultywuje tradycje puszczańskie i indiańskie. Jest lokalny, działa głównie na terenie woj. suwalskiego. Jest też uznanym pozarządowym ruchem ekologicznym w Polsce.

Nasze dotychczasowe osiągnięcia to:

 1. Sześć praktycznych obozów ekologicznych (Wielkie Jeziora Mazurskie, Wigierski Park Narodowy, Mazurski Park Krajob razowy).
 2. Organizacja trzech Dni Ziemi (Ełk'90, Orzysz'91, Ełk'92).
 3. Uratowanie przed zasypaniem śmieciami i utworzenie na tym miejscu skweru w. Franciszka w Olecku.
 4. Kilkanaście akcji bezpośrednich, protestów itp.
 5. Szkoła ekologiczna w Orzyszu.
 6. Tworzenie dwóch rezerwatów przyrody.
 7. Szereg prac propagatorsko edukacyjnych itp.

Nasz adres:

HROŚ im. w. Franciszka z Asyżu
co Dariusz Morsztyn
Wojska Polskiego 111
11-525 Orzysz

PS. 2. W czerwcu tego roku po raz pierwszy wystąpiliśmy do naczelników organizacji harcerskich w Polsce z propozycją współpracy. We wrześniu propozycja ta została ponowiona. Organizacją, która wykazała największe zainteresowanie, był Związek Harcerstwa Polskiego. W rozmowach uczestniczyła przedstawicielka naczelnika ZHP, dh. Elżbieta Kornafel.


ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

Początek strony