Strona główna 

ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

ŚWIAT MOICH MARZEŃ - ŚWIAT , KTÓRY ZBUDUJE

Stacja Edukacji Ekologicznej "NERWIK" ogłasza konkurs otwarty plastyczno - literacki dla dzieci i młodzieży pt. Świat moich marzeń - Świat, który zbuduję.

Prace plastyczne o dowolnym formacie i technice wykonania powinny być uzupełnione opisem, opowiadaniem, wierszem itp.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 15.3.93.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody, a także zaproszenia na wakacyjną "realizację marzeń".

Prace należy przesyłać pod adresem:

Stacja Edukacji Ekologicznej
"NERWIK"
Nerwik 19
11-022 Giławy

z dopiskiem na kopercie "KONKURS"

Prosimy również o podanie wieku, nazwy szkoły, zainteresowań oraz dokładnego adresu domowego.


ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

Początek strony