Strona główna 

ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

WOKÓŁ ŚMIETNIKA

PODZIEMNE ODPADY

W Telegazecie ukazała się informacja, iż Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi badania zmierzające do okrelenia podziemnych struktur geologicznych, które nadawałyby się do deponowania odpadów radioaktywnych (!?) i toksycznych. Za takie mogą uchodzić przede wszystkim struktury solonone, położone na dużych głębokociach. Odpady mogły by być składowane w sztucznie utworzonych komorach po częciowym wypłukaniu z nich soli - pozostałaby jedynie warstwa "ochronna". Za najbardziej obiecujący rejon badań uważa się Zatokę Gdańską.

W informacji tej najbardziej zadziwia wzmianka o odpadach radioaktywnych - nie ma ich w kraju aż tyle aby trzeba było prowadzić tak kosztowne badania. Czyżby jednak "Żarnowiec strikes back" ?...

Jeli chodzi o odpady toksyczne, to zapewne lepiej by było przeznaczyć pieniądze z tych poszukiwań na zakup nowszych, czystszych technologii, ograniczających bądź likwidujących problem powstawania dodatkowych trucizn. Ale być może chodzi o przygotowanie "miejsca" dla egzekwowania nowej ustawy - o czym poniżej.


ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

Początek strony