Strona główna 

ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZE SPOTKANIA W AMSTERDAMI W DNIACH 27-29.11.92

Europejska Sieć Działania na rzecz Ekologicznych (sustainable) Opakowań dąży do ustanowienia polityki dotyczącej ekologiczych (sustainable) opakowań na poziomie Wspólnoty Europejskiej, jak też w poszczególnych krajach Europy. Polityka ta będzie oparta na następujących zasadach:

Podpisane organizacje zgodziły się, że będą aktywnie prowadzić kampanię na rzecz ekologicznych (sustainable) opakowań opierać się na powyższych zasadach.

Dodatkowo grupy obecne na spotkaniu zgodziły się, że będą:

  1. Podkrelać, iż organizacje pozarządowe mają ważną rolę do odegrania w osiągnięciu bardziej ekologicznej (sustainable) polityki dotyczącej opakowań.
  2. Wskazywać i promować pozytywne przykłady redukcji, wielokrotnego użycia i napełniania opakowań w Europie.
  3. Prowadzić kampanię przeciwko opakowaniom jednorazowym i możliwym do uniknięcia (puszki na napoje, butelki jednorazowe, opakowania laminowane itp.) oraz przeciwko substancjom toksycznym, które są stosowane w produkcji, użyciu i utylizacji opakowań.
  4. Zwrócić szczególną uwagę na sytuację w Europie Środkowo Wschodniej, gdzie opakowania jednorazowe wypierają z rynku, przy pomocy zachodnich rządów i instytucji finansowych, istniejące systemy wielokrotnego napełniania. Wspierać inwestycje mające na celu modernizację i racjonalizację takich istniejących systemów.
  5. Kontynuować polityczny nacisk (lobbying) na poziomie Wspólnoty Europejskiej, jak też naciskać na władze państwowe i lokalne, dla wprowadzenia ekologicznej (sustainable) polityki dotyczącej opakowań.
  6. Działać dla realizacji zasady bliskości* (proximity principle) we Wspólnocie i przeciwdziałać jakiemukolwiek niepotrzebnemu transportowi opakowań włączając w to materiały wtórne takie, jak gromadzone odpady powstałe z opakowań.
  7. Prowadzić kampanię na rzecz wprowadzenia instrumentów ekonomicznych, które internalizują koszty opakowań oraz stosowania wszelkich środków, także finansowych, aby przeciwdziałać powstawaniu odpadów a wzmacniać ich redukcję w miejscu powstawania i wielokrotne użycie.
  8. Działać dla zapewnienia, że konsument ma prawo wyboru opakowania ekologicznego (sustainable) oraz, że stosowany jest system oznaczania towarów, który podaje konsumentom dokładną informację. Sieć będzie koordynowała działania w całej Europie w 1993r.

Amsterdam, 29.11.92.

*) proximity principle - zasada samowystarczalności poszczególnych krajów dotyczącej utylizacji odpadów, ma ona na celu ograniczyć do minimum "turystykę" odpadów zarówno pomiędzy krajami Wspólnoty, jak i poza Wspólnotę.

PS. Na konferencji obecnych było kilkadziesiąt grup z całej Europy (była też reprezentowana Gruzja, a to już Azja). Polskę reprezentowali przedstawiciele trzech organizacji: Stanisław Maluty z PKE, Iza Kruszewska z Greenpeace (mocno walczyła) oraz piszący te słowa. Grupy zainteresowane podpisaniem stanowiska z Amsterdamu oraz przyłączeniem się do sieci proszone są o przesłanie (jak najszybciej) wiadomoci o tym fakcie (niemiecki, angielski) do: Ilana Cravitz, Friends of the Earth-Netherlands, Damrak 26, 1012 LJ Amsterdam, The Netherlands, tel. 020-6221366, fax 0206275287. Tam także można otrzymać więcej szczegółowych informacji. Ze mną za można kontaktować się w sprawie wspomnianej kampanii na rzecz opakowań bardziej przyjaznych Środowisku. z opakowaniowym pozdrowieniem

"Fuck - Tetra Pak"
Darek Szwed
Krakowska Grupa FZ
ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

Początek strony