Strona główna 

ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

POSZUKUJEMY ...

..."CZWÓREK"

Nie każdy jest sprawny. Nie każdy może chodzić. Pomóżmy ludziom niepełnosprawnym w uzyskaniu wózka inwalidzkiego, protez, leków czy leczenia w Niemczech, zbierając kody kreskowe zaczynawzglęjące się od cyfry 4. Za 140 takich kodów można otrzymać z Niemiec za darmo elektryczny wózek inwalidzki. W tej chwili zbieramy na wyjazd do Niemiec dzieci chorych na białaczkę. Za milion "czwórek" jedna osoba może ZA DARMO jechać na przeszczep szpiku kostnego. Wystarczy odrobina dobrej woli. "Czwórki" prosimy przesyłać pod adresem:

Hikawy Maria
Wyb. Piłsudskiego 7
37-700 Przemyl u
"DLA DARKA"

Proszę również ludzi potrzebujących pomocy o listy. Będę starał się pomóc.

Dziękuję

...osób chętnych do współpracy:


DRUSTVO ZA ZASTITA NA ZIVOTNITE
"SRNA"
(ASSOCIATION FOR THE
ANIMAL PROTECTION)
"Ilindenska" 86
91 000 Skopje
MAKEDONIJA (Macedonia)

WSPÓŁAUTORÓW PROGRAMU EKO-POLITYCZNEGO

Unia Społeczno-Narodowa została zarejestrowana w sierpniu '92. Wbrew nazwie ta partia polityczna nie ma nic wspólnego z ksenofobiczną i teokratyczną endecją. USN opowiada się za zdecentralizowaną demokracją i społeczno-ekologiczną gospodarką rynkową, bardzo silnie akcentuje antyklerykalizm (nawiązując do słowiańskiego dziedzictwa kulturowego), a choć deklaruje patriotyzm - to jednak odcina się od nacjonalizmu. Unia Społeczno Narodowa ogromną wagę przywiązuje też do ochrony rodowiska naturalnego, nawiązując w tym dzie do osiągnięć socjobiologii tudzież do programu niemieckiej Okologisch Demokratische Partei. Program ekologiczny USN jest jednak ledwie zarysowany, dlatego wszystkie osoby, które chciałyby wziąć udział w jego szczegółowym a fachowym opracowaniu, proszone są o kontakt:

USN
Konopczyńskiego 3
00-335 Warszawa

J.T.


ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

Początek strony