Strona główna 

ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

EZ EKONOMIA I EKOLOGIA

proponuje:

"CZŁOWIEK I BIZNES PRZYJAZNY ŚRODOWISKU"

I. WYKŁADY nt.:

  1. Niszczycielska działalność człowieka - główne fakty (dotyczące też zdrowia).
  2. Podstawowe zasady życia na codzień (przyjaznego zdrowiu i środowisku naturalnemu).

II. WPROWADZENIE W BIZNES PRZYJAZNY ŚRODOWISKU I ZDROWIU.

Konkretne propozycje dla wszystkich, chcących zrobić co konstruktywnego w praktyce (nie tylko słowem, choć ono też jest ważne), a jednoczenie na atrakcyjnych zasadach (perspektywy trwałych i dużych dochodów z pracydziałalnoci pożytecznej i zgodnej z wyznawaną przez siebie etyką). Można tu "tylko" dorabiać do pensji i stypendium, albo też można uruchomić bądź rozwinąć własną, niezależną działalnoć zarobkową (gospodarczą).

Jacek J. Nowak
Królowej Marysieńki 33105
02-954 Warszawa
tel. 0-2642-08-87 (7.00-20.00)

"Ez Ekonomia i ekologia" jest prywatna jednostką naukową, edukacyjną i doradczą z prawem prowadzenia wszelkich przesięwzięć gospodarczych służących dobru ludzi i środowiska naturalnego."


ZB nr ?(??)/??, miesiac 'rok

Początek strony