Strona główna 

ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

"JAK ZORGANIZOWAĆ ZBIERANIE , SORTOWANIE I PRZETWARZANIE ODPADÓW Z POŻYTKIEM DLA ŚRODOWISKA"

Krótka broszura wydana przez Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej (pierwsze wydanie Federacja Konsumentów) mimo niezbyt ekologicznej okładki i papieru jest bardzo dobra. Przedstawione są prawie wszystkie (zabrakło o robaczkach zjadających mieci - ale nie jest to zbyt znany sposób recyklingu) możliwoci przetwarzania, składowania i przeróbki mieci. Samych sposobów recyklingu jest omówionych osiem! Autorzy słusznie zauważają, że należy zacząć od produkcji proekologicznej (nie wytwarzającej trujących, nierozkładalnych mieci), na drugim miejscu stawiają recykling. Przy każdej metodzie podano jej plusy i minusy, wpływ na rodowisko. Fachowa robota. Polecam.

Skaman

*) Sławomir Piontek, Piotr Metera (Biblioteka Ekologa, K.C.E.E., Dubois 9, 00-182 Warszawa).ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

Początek strony