Strona główna 

ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

BRATERSTWO I JEDNOŚĆ KOSMICZNA

Serca wszystkich istot przyrody i kosmosu, a także człowieka podłączone są do wielkiego eterycznego Serca kosmicznego niewidzialnym dla oczu materialnych przewodem eterycznym. W tym kontekcie jestem starszym bratem każdego stworzenia w przyrodzie, jestem o jeden szczebel wyżej w ewolucji materialnej i, ewentualnie, wyżej w ewolucji duchowej, zmierzającej do doskonałego niemiertelnego życia kosmicznego. Aby móc przyjąć w umyle powyższą prawdę, która funkcjonuje w kulturach Dalekiego Wschodu od tysiącleci, należy przystąpić do rozpoznania samego siebie i rozpoznać w sobie, jako mikrokosmosie, esencję całego kosmosu. Prawdy tej nauczał już Jezus z Nazaretu, człowiek, w którego inkarnował się Chrystus.

Kolejni uczniowie - następcy pierwszych Jego uczniów, wymazali Ją jednak z Ewangelii. Gdyby do tego nie doszło, nie stalibymy wraz z naturą i planetą Ziemią przed koniecznocią kosmicznej regeneracji, która weszła w fazę realizacji, której dowiadczamy naszymi zmysłami.

Każdy pragnący zastąpić dotychczasową wiadomoć wiadomocią kosmiczną, ewentualnie poznać tę wiedzę z pierwszej ręki, może ją otrzymać, gdyż jest ona blisko każdego, na odległoć wyciągniętej ręki.

Centrum tej wiedzy i urzeczywistniania jej jest Wurzburg w południowych Niemczech, a wiele zachodnich rozgłoni radiowych popularyzuje ją. Organizacja ta zwie się Życiem Uniwersalnym. Członkowie jej są wegetarianami, zajmują się produkcją zdrowej żywnoci, pracują w zakładach wspólnotowych, nie powodujących skażenia natury, posiadają szkoły i szpitale z nauką i leczeniem naturalnym i duchowym.

Reasumując, jestemy jedną z najbardziej przyjacielsko nastawionych do życia w każdej z form natury, grup ludzkoci, gdyż w człowieku pulsuje wszelki stworzony byt kosmosu, a człowiek jest kroplą w oceanie kosmosu, który - gdy osiągnie wiadomoć kosmiczną - stanie się tym oceanem.

Adres do korespondencji po polsku:

Universellen Leben
Postfach 5643
D-8700 Wurzburg
NRF
tel. 0931-39030

do odwiedzin:

Wurzburg
Haugerring 7

Jest tam dom centrum Życia Uniwersalnego (200 m od dworca kolejowego i autobusowego).

W Polsce istnieje kilka oddziałów Życia Uniwersalnego. Oto jeden z ich:

skr. 25
78-500 Drawsko
Przyjaciele Chrystusa
ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

Początek strony