Strona główna 

ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

ZAPOWIEDZI IMPREZ EKOLOGICZNYCH

ROWER POWER'93

23-24.1., Łódź.

Spotkanie organizacyjne n.t. rozpoczęcia kampanii promującej transport ekologiczny w Polsce.

Koszt imprezy 35-40 tys. zł.

Wiele grup i organizacji w ostatnim czasie zaczęło się interesować mniej szkodliwymi dla środowiska rodkami transportu. Wydaje nam się pożyteczne spotkanie się, wymiana doświadczeń i, ewentualnie, zaplanowanie działań w skali ponadlokalnej.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką.

Bartek Szymczyk
(FZ-Łódź)
Jedrek Piotrowski
(FZ-Kalisz)

Zgłoszenia na adres:

Miedzyuczelniane Lobby
Ekologiczne
Piotrkowska 67
90-422 Lodz

"STUDIUM PODYPLOMOWE: KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W MIEŚCIE"

Informacje:

dr inż. Przemyslaw Wolski
Oddzial Architektury Krajobrazu
SGGW
Nowoursynowska 166
02-766 Warszawa
tel. 439041 w. 1226

WYSTAWA : "CZŁOWIEK - SZTUKA - ŚRODOWISKO"

Kwiecień'93, Muzeum Narodowe, Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Dokumentacja fotograficzna, filmowa itd. Ślężańskiego Parku Krajobrazowego Dolnego Śląska i Karkonoszy oraz obiektów sztuki, przykłady rekultywacji terenów zdegradowanych, problemy kształtowania krajobrazu, koncerty cantatowo-oratoryjne i inne tematy. Promocja pierwszego numeru kwartalnika "Ochrona Krajobrazu".

Organizator:

Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu
Srodowiska Naturalnego
i Dziedzictwa Kulturowego
Klub Slaski-"Silesia"
Traugutta 1921
50-416 Wroclaw
ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

Początek strony