Strona główna 

ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

FRASZKI EKOLOGICZNE

PATRZĄC NA DRZEW KIKUTY W OKOLICACH HUTY

Las
zgasł
przez nas.
Potomność
przeklnie nas.

KTO ŚMIE?

Kto śmie zaśmiecać
zagajnik zielony?
Pan z mercedesem
jaśnie ośmiecony.

NAJZDROWIEJ

Najzdrowiej łące
z chemią w rozłace.

GINĄ PSZCZOŁY

Giną pszczoły przez enzymy.
Ich cechy my dziedziczymy.

DO DRWALA

I przez trzebież
las pogrzebiesz.

BIEDNE

O biedne rzesze rybie,
łowione w techniki trybie.

TRUCICIEL

Od fosforu -
śmierć jezioru.

NAD WODĄ NIE CZYSTĄ

Dzikim kaczkom opadają pióra.
Przyczyna? Detergentów lura.

DRZEWO

Drzewo w betonie
to co nie w tonie.

PYTANIE

Co z ziemi jutrem,
zasypanej szutrem?
I pyłów osad
ruszy sad z posad.

SMUTNA

Smutna to fraszka -
zdjąć z drzewa ptaszka.

Tadeusz Fangrat
ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

Początek strony