"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 1 (55), Styczeń '94"Jak współdziałać z gminą w realizacji ekorozwoju" - poradnik dla ruchów ekologicznych Ewy Borkowskiej i Krzysztofa Kamienieckiego.
"Działać. Organizowanie akcji lokalnych" - praca wydana przez Polski Klub Ekologiczny przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi.
"TROLEJBUS - Mazurski Magazyn Muzyki Alternatywnej" nr 2, sierpień '93, 32 strony A5. Andrzej Tchórzewski, ul. Warszawska 2/22, 19-303 Ełk, tel. 10- 55-12.
"Inny Świat", nr 2, zima '93, 56 strony A5, Janusz Krawczyk, Kądziora 2/8, 39-300 Mielec.
"30", A...B...C... ekologii, red. nacz. A. Nowarski (kl. VIIb), s. 2 (nlb).
"Biuletyn Informacyjny Eko-Stylu", nr 1, Zdrowa woda, s. 7, cena 4000 .
"Christusstaat - International", nr 6, (wydanie specjalne w jęz. polskim), Universelles Leben GmbH, Postfach 5643, W-8700 Würzburg, adres red.: Mariens 1, W-8700 Würzburg, tel. 0931/17183, ss. 8.
"Eko-Oko", Wrzesień - Grudzień 1993, wyd. Ośrodek Edukacji Ekologicznej EKOOKO, Grójecka 75, 02-094 Warszawa, tel./fax 22-64-87, s. 59
"Ekonomia i Środowisko", Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 1(3), Białystok 1993, adres red. Politechnika Białostocka, Wiejska 45A, p. 11C, 15-351 Białystok, s. 216.
"Femina Wkrent", nr 1, Lato '93, wyd. Baśka Rochowska, Armii Krajowej 1a/8, 9 500 Radomsko, s. 32.
"Feminka", Pismo Tolerancyjnej Akcji Kobiet Alternatywnych, nr 1, Lato '93, a red. A. K. Keys-Bielewska, P.O.Box 41, 61-580 Poznań 16, s. 16.
"Homek 5A", Sylwa Laboratorium Metafizyki Społecznej..., red. Janusz P. Waluszko, Stare Domki 6/9, 80-857 Gdańsk 1, s. 67 nlb.
"Homek 5B", Sylwa Laboratorium Metafizyki Społecznej..., VI 93, red. Janusz P Waluszko, Stare Domki 6/9, 80-857 Gdańsk 1, s. 70 nlb.
"Sami Przed Sobą" Zine z Kalisza, nr 2, wyd. Red Action, adres red. Igor Strapko, Borkowska 9/1, Marek Tworek, Konopnickiej 15/29, 62-800 Kalisz, ss. 51.
"Skawina", Pismo Lokalne, Miesięcznik, nr 31, Wrzesień '93, wyd. Rada Miejska w Skawinie, adres: Rynek 1, 32-050 Skawina, tel. 76-25-48, s. 24, cena 4000 zł
"Stop", nr. 003, 04.93, wyd. P. Bielewski, P.O.Box 41, 61-580 Poznań 16, s. 5 500 zł (ponad 5 egz.) + koszty wysłania.
"Szary Wilk" (nlb), wyd. "Parzival", adres P.O.Box 20, 41-500 Chorzów 6. 2.
"Wiatry Piekieł", nr 6. Tomek Zawilski, al. Wojska P 39e/53, 64-920 Piła, ss. 27.
"Ziemia Kłodzka", Pismo Mieszkańców Regionu, nr 22, Luty '92, wyd.: Wydawnictwo "Ziemia Kłodzka", adresy red.: Boh. Getta 4, Nowa Ruda; Czeska 21 (Ip.), Kłodzko, tel. 39-02, s. 12, cena 3000 zł.
Czy most zniszczy rzekę? (ulotka), wyd. Stacja Edukacji Ekologicznej "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot", Modrzewskiego 29/3, 43-300 Bielsko- Biała, s. 5 (nlb).
Gorączka, Robin Cook, przeł. Marek Mastalerz, 1993, wyd. Amber Mizar, s. 287.
Hipp, Najwyższa jakość, najlepsze co ma Natura (folder), s. 4 nlb.
Kraków miastem rowerów, wyd. Krakowska Grupa Federacji Zielonych, Komisja Transportu Polskiego Klubu Ekologicznego, Stowarzyszenie Cyklistów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, koordynacja: Marcin Hyła, Biuro Ekologiczne, Topolowa 26/6, tel. 21-01-54, fax 21-64-60, s. 4.
Na ratunek sobie i środowisku! (ulotka), wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego EKO-DOM, Koszykowa 10, 00-564 Warszawa, tel. 21- 44-88, s. 5.
Orientacje, Julius Evola, wyd. "Parzival", P.O.Box 20, 41-500 Chorzów 6, s. 2
Polskie Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego (folder), wyd. PTEGD, Koszykowa 10, 00-564 Warszawa, tel. 21-44-88, s. 5.
Poradnik ekologiczny, Renata Opoka-Wójtowicz, Wioletta Rozwadowska, Zbigniew Wróblewski, wyd. Zakład Ekologii Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1993, s. 94.
Program działań ekologicznych zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Górnego Śląska, Materiały z plenarnego posiedzenia Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP w dniach 22-23 czerwca 1993 r. w Katowicach, doc. dr hab. Ewa Marchwińska, dr inż. Ewa Wysokińska, wyd. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 40-833 Katowice, Kossutha 6, Katowice 1993, s. 207.
Redukowanie ilości odpadów... (ulotka), wyd. Polski Klub Ekologiczny, Oddział Górnośląski, Centrum Informacji o Odpadach Komunalnych, Młyńska 9, 40- 098 Katowice, tel. 032/53-80-11 do 18, ss. 2.
Rolniku, Mieszkańcu Wsi, Właścicielu Gruntu! (ulotka), wyd. Stacja Edukacji Ekologicznej "Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot", Modrzewskiego 29/3, 43-300 Bielsko-Biała, s. 5 (nlb).
Smog (ulotka), wyd. Polski Klub Ekologiczny, Oddział Górnośląski, pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice, tel. 032/59-43-15, ss. 3.
Warsztat "Gadająca Łąka", 15 - 18 sierpnia 1993 r., Liciążna k/Tomaszowa Maz., Program Edukacyjny "Las", (informator), wyd. firma "Pracownia" Promocja Kultury Ekologicznej, Piastowska 5, 33-300 Nowy Sącz.
Demonopolizacja transportu zbiorowego, Jacek Malasek, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, W-wa'91.
Ochrona Środowiska 1993. Informacje i opracownia statystyczne GUS, W- wa'93.
Współczesny teatr poszukujący, Krystyna Milczarek-Pankowska, WSiP, W-wa'86. Rafał Pankowski, Wyszyńskiego 7/144, 05-220 Zielonka.
Demokracje europejskie, Jürg Steiner, WSP, Rzeszów'93.
Płoń parlamencie, Wojtek Starszewski, "Seta Enterprises", Kąkolewska 1/1, 02-907 Warszawa, tel. 429649.
Gwałt na kulturze, Steward Home, Sigmun, Dąbrowskiego 81a/6, 02- 503 Warszawa, tel. 454175, 6410039.

UWAGA!

Red. ZB nie rozprowadza w żadnej formie żadnego z powyższym wydawnictw! Zainteresowani powinni kontaktować się z poszczególnymi wydawcami, których adresy w miarę możliwości podajemy!

"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 1 (55), Styczeń '94