Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 73 LETS (cz. 6)

LETS (cz. 6)

JAK ZAŁOŻYĆ LETSYSTEM?

(Na podstawie lets. info pack opracowanego przez letslink u.k.
- przygotował Janusz Reichel.)

PIERWSZE KROKI

letsystem może zostać zainicjowany przez kogokolwiek, kto znajdzie dość czasu, żeby przestudiować literaturę i podzieli się pomysłem z innymi. Tak więc najpierw należy zapoznać się z konceptem i zasadami lets. Jest to bardzo ważne, gdyż ludzie często będą chcieli wyjaśnień na temat tego, czym jest lets i jak działa.

Przekazanie innym pomysłu jest proste - można wybrać kilka artykułów o lets i podarować kopie znajomym, sąsiadom i przyjaciołom, którzy - jak sądzisz - będą zainteresowani. Następny krok to spotkać się i ułożyć listę ok.30 osób, które są wam znane w najbliższej okolicy. Następnie należy wysłać do nich kopie artykułów i zaproszenie na spotkanie. Można też poprzez lokalną prasę lub radio powiadomić o zamiarze utworzenia systemu załączając niezbędne wyjaśnienia i informacje o spotkaniu. Jeśli w twojej okolicy działa letsystem, poproś, aby ktoś stamtąd przyjechał przedstawić lets lub skontaktuj się z kimś kto może zaoferować takie inicjujące wystąpienie. Na pierwszym spotkaniu uda ci się zebrać pewnie około 10-50 osób.

Nawet w małej grupie ludzi możesz znaleźć osoby posiadające dość entuzjazmu, by wraz z tobą ustanowić trzon przyszłego systemu. Nawet jeśli z początku braknie wam jakichś niezbędnych umiejętności, z pewnością wkrótce znajdziecie innych, którzy was zasilą swoimi zdolnościami czy wyposażeniem (np.komputerem), które warto posiadać zakładając system. Można ich znaleźć wszędzie: wśród przyjaciół, znajomych, poprzez wywieszenie ogłoszeń (np. na tablicy ogłoszeń w lokalnym sklepie) lub poprzez kontakt z lokalnymi stowarzyszeniami i innymi organizacjami.

Na pierwszym spotkaniu warto zaprezentować pokazową zabawę symulującą działanie systemu - taka zabawa urozmaici spotkanie oraz da uczestnikom pojęcie o praktyce zawierania transakcji. Podczas spotkania:

1. Wyjaśnij (lub znajdź kogoś, kto to zrobi) korzyści, jakie daje lets, jak działa letsystem oraz odpowiedz na pytania, które się pojawią.

2. Przeprowadź zabawę symulującą działanie systemu. (Po zabawie można zebrać pierwsze prawdziwe oferty i potrzeby oraz poprosić o późniejsze dosłanie kolejnych. Wówczas należy sporządzić listę ofert i potrzeb i jej kopie rozesłać pierwszym uczestnikom. Istnienie takiej listy daje od razu napęd systemowi i zachęca innych do przyłączenia się.)

3. Utwórz grupę tych, którzy pomogą ci w założeniu i prowadzeniu systemu. Zorientuj się, jakie ta grupa posiada umiejętności i zasoby, zorganizuj kolejne spotkanie. Jeśli jest dość czasu, może już na pierwszym spotkaniu uda się przydzielić konkretne prace.

4. Przed zamknięciem spotkania poproś wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do systemu o opłacenie pierwszej rocznej opłaty członkowskiej. Choć opłata taka jest dość niska, to jednak warto pomyśleć także o możliwości w szczególnych wypadkach ratalnego uiszczania opłaty członkowskiej, tak aby nikt nie był wykluczony z udziału w lets ze względu na koszty członkostwa. Wysokość tej opłaty trzeba sensownie oszacować odpowiednio do kosztów, które poniesione zostaną na utworzenie i działanie systemu, a których nie da się ponieść w walucie wewnętrznej systemu - np. koszty kserokopii, koszty opłat pocztowych przy rozsyłaniu uaktualnionych list ofert i zapotrzebowań, itp. Wysokość kosztów członkostwa zależeć będzie też od tego, co jest osiągalne wewnątrz grupy i w najbliższej okolicy - staraj się, o ile to możliwe opierać o lokalne zasoby.

ZABAWA SYMULUJĄCA LETS

Rozdaj każdemu przykładową listę usług i dóbr, które można by oferować, aby zainicjować indywidualne pomysły. Następnie daj uczestnikom 10 minut, aby wypisali - czytelnie dla innych - swoje oferty i potrzeby. Zwykle znajduje się zadziwiająco dużo różnych ofert. Teraz następuje zabawa - zawieranie transakcji (być może uzgodnione zostaną już wtedy pierwsze prawdziwe transakcje). Równowartość transakcji w jednostkach lets podawana jest do osoby pełniącej rolę "bankiera" systemu - ten notuje transakcje na prowizorycznych kontach uczestników.

(+) Adam (-) (+) Andrzej (-) (+) Ania (-) (+) Jan (-)

Na zakończenie można podać stan kont i obliczyć obrót (sumę dokonanych zakupów) oraz przedyskutować przebieg zabawy.

PRZYKŁADOWA LISTA USŁUG I DÓBR

1. Opieka nad dzieckiem (tzw. baby-sitting).

2. Gotowanie.

3. Instalacja komputera.

4. Opowiadanie bajek chorym dzieciom.

5. Czytanie na głos.

6. Pomoc przy przeprowadzce.

7. Korepetycje z języka.

8. Naprawa rowerów.

9. Wynajem roweru i narzędzi.

10. Sprzedaż wytworów domowej produkcji.

11. Wynajem pokoju.

12. Przepisywanie tekstów na komputerze lub maszynie do pisania.

13. Prace porządkowe, sprzątanie.

14. Szycie.

1. Koordynacja całością.

2. Rachunkowość systemu.

3. Skarbnik gotówkowych funduszy systemu.

4. Edycja listy ofert i potrzeb (w szczególności w formie lokalnej gazetki).

5. Pisanie tekstów, formularzy, zaproszeń, ...

6. Kontakty z prasą, radiem, innymi grupami lets.

7. Oprawa plastyczna.

8. Organizowanie szczególnych wydarzeń (np. dni targowych systemu).

9. Wspieranie uczestników systemu (w szczególności wstępujących uczestników).

10. Pomoc ogólna.

W początkowym stadium rozwoju systemu lets wymienione wyżej zadania mogą być wykonywane przez nieliczną grupę osób. Jednak gdy system będzie stopniowo wzrastał, poszczególne zadania powinna wykonywać jedna osoba, a z czasem niektóre z nich być może nawet po kilka osób (np. ewentualne wydawanie lokalnej gazetki z listą ofert i potrzeb). Usługi i praca wykonywane na rzecz systemu powinny być opłacane w jednostkach wewnętrznych systemu (w tym celu należy bądź ustalać okresowe opłaty w jednostkach lets na rzecz obsługi systemu, które wnosiliby wszyscy uczestnicy systemu, bądź też należy opodatkować - nieznacznie - dokonywane transakcje).

W następnych odcinkach m.in. kolejne kroki przy zakładaniu systemu lets, przygotowanie niezbędnych materiałów oraz klucz do sukcesu.

Janusz Reichel,
*Katedra Filozofii Ekologicznej, Piotrkowska 266, 90-361 Łódź

P.S. Autor prosi o przysyłaie mu kopii przedruków jego artykułów w przypadku przedruku.

"ZIELONE BRYGADY" 7(73), LIPIEC'95 S.20

Previous PageTop Of PageNext Page