Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 75 "ZIELONE BRYGADY" 9(75), WRZESIEŃ'95S.56

FRASZKI

W spadku

Wycięte lasy, puste pola, nagie góry -

Czy to dostaną w spadku nasi synowie i córy?

Jeśli pada

Jeśli pada kwaśny deszcz -

Czujemy się kwaśno też...

    Zamienimy

    Zdaje się, że ta chwila

    Jest już całkiem blisko,

    Gdy Ziemię zamienimy

    W jedno wysypisko.

Nie lasy

Nie lasy i nie rowy - moje drogie dzieci -

Lecz śmietniki służą do wrzucania śmieci!

Andrzej Monastyrski Š

Warszawa

"ZIELONE BRYGADY" 9(75), WRZESIEŃ'95 S.56

Previous PageTop Of PageNext Page