Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 75 OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

UWAGA !!! KONKURS !!! UWAGA !!!

Wzorem lat ubiegłych Koło Naukowe Studentów FPiOŚ KUL organizuje kolejna edycje Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Ekologicznej pt:

"Cywilizacja - ratunek czy ŚMIERĆ przyrody ?"

Uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 prace w dwu kategoriach:

fotografia czarno-biała, wymiar minimalny - 18x24 cm;

fotografia kolorowa, wymiar minimalny - 15x21 cm.

Karta zgłoszenia winna zawierać:

a) imię i nazwisko;

b) adres i wiek autora;

c) tytuły i numery prac lub ich symbole.

Prace należy nadsyłać do 15.10.1995r. na adres:

Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Ochrony Środowiska KUL

*Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

(Konkurs Fotograficzny)

Najlepsze prace zostanł nagrodzone.

Planowana jest wystawa pokonkursowa.

ZACHĘCAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU !!!

Przemysław Grądzki - KNSFPIOŚ KUL

GH

ENVIRONMETAL PARTNERSHIP FOR CENTRAL EUROPE

A Project of the German Marshall Fund of the United States

* Sławkowska 12/14, 31-014 Kraków, (/fax 225563

PROGRAM SZKOLENIOWY

zmienił swój dotychczasowy numer telefonu (228844 wew. 4) i faxu (222264)
na numer 225563

"ZIELONE BRYGADY" 9(75), WRZESIEŃ'95 S.73

Previous PageTop Of PageNext Page