Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 75 OD REDAKCJI

OD REDAKCJI

"GREEN BRIGADES"
I "GRASSHOPPER"
CZEKAJĄ NA WASZE
INFORMACJE!

W związku z przygotowywaniem kolejnych wydań "Green Brigades - ecologists' paper" i "Grasshoppera - kwartalnika organizacji ekologicznych regionu karpackiego" proszę uczestników ruchu ekologicznego o przesłanie aktualnych informacji o podejmowanych działaniach, projektach, zamierzeniach etc. (najlepiej zilustrowanych zdjęciami lub innymi materiałami graficznymi). Szczególnie wdzięczny będę za informacje w języku angielskim (a w przypadku "Grasshoppera" także po polsku).

Termin nadsyłania materiałów do najbliższych numerów powyższych pism upływa 1 października.

Zachęcam do informowania współpracujących z Wami osób i instytucji z zagranicy (nie mówiących po polsku) o możliwości otrzymania "Green Brigades" i "Grasshoppera". Są jeszcze dostępne trzy ostatnie numery archiwalne "Green Brigades" i jeden "Grasshoppera", które prenumeratorzy ZB mogę otrzymać bezpłatnie.

Piotr Rymarowicz, redaktor

Wydawnictwo "Zielone Brygady" informuje, że jest też trochę starych egz. "Zielonych Brygad": 3/94, 8/94, 12/94-7/95 (po 1 zł).

W ramach Biblioteki "Zielonych Brygad" (nr 9) ukazała się nowa pozycja pt.: "Pielgrzym pokoju. ... ku wewnętrznej szczęśliwości... czyli jeszcze raz i jeszcze raz to samo" -
64 s. + okładka (A6) za jedyne 1 zł.

Są także takie pozycje: SpalarNIE czyli jak powstrzymać lobby spalarniowe i rozwiązać problem odpadów - 3 zł oraz Fly Music Katalog 1995 - 1 zł.

Ponieważ część z w/w pozycji jest naprawdę na wyczerpaniu - proszę ew. napisać co mamy przysłać.

f

ERRATA DO ZB 8:

ˇ Adres do tekstu "Zielone wyspy - zieloni ludzie" (s. 58-59) jest nieaktualny. Jeżeli będzie to możliwe to podamy nowy.

ˇ Na s. 5 mylnie podano nazwisko Jacka Polewskiego - Jacku wybacz!

(aż)

"ZIELONE BRYGADY" 9(75), WRZESIEŃ'95 S.72

Previous PageTop Of PageNext Page