Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 75 OZRZ

OZRZ

Ogólnopolski Związek Ruchów Zielonych w dniu 28.7.95 podjął oficjalną decyzję o wystawieniu kandydata na Prezydenta RP. Kandydatem Ogólnopolskiego Związku Ruchów Zielonych jest Jolanta Krystyna Żytkiewicz. Jolanta Żytkiewicz urodziła się 12.5.48 we Wrocławiu. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, z zawodu jest ekonomistką. Pracowała w różnych firmach polskich i zagranicznych. Jest współzałożycielem Fundacji, rozdającej pożywienie dla najuboższych. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Rozwoju Osobowości w Warszawie. Ogólnopolski Związek Ruchów Zielonych zwraca się do wszystkich organizacji ekologiczno-zielonych oraz innych ruchów społecznych o wsparcie tej kandydatury oraz udzielenie pomocy. Prosimy o włączenie się organizacji ekologicznych do organizowania kampanii wyborczej Jolancie Żytkiewicz na terenie całego kraju. Jednocześnie prosimy o zbieranie podpisów i przysyłanie ich na adres: Komitet Wyborczy Ogólnopolskiego Związku Ruchów Zielonych, * św. Jana 10, 40-012 Katowice, ( 0-3/117-10-11, 117-11-64, 171-68-90. Jednocześnie zapraszamy do współudziału w tej kampanii oraz do zgłaszania ludzi do Komitetu Wyborczego, tych organizacji, które zechcą nam pomóc i czynnie z nami współpracować. Wsparcie finansowe można udzielać na konto bankowe - Bank Śląski SA VII Oddz. w Katowicach, nr 312608-070381254 z dopiskiem "Prezydent". Chcielibyśmy, aby nasz kandydat był Kandydatem całego ruchu ekologicznego w imię integracji i słusznej sprawy, o jaką ruch ten walczy. Podejmijmy mobilizację i sprzężmy wspólne działania dla dobra i na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz przyrody. Czekamy na Wasze propozycje i zgłoszenia do podjęcia działania.

mgr inż. Andrzej Sochański
Przewodniczący Zarządu Ogólnopolskiego Związku Ruchów Zielonych,

* św.Jana 10/406,
40-012 Katowice

PUNKT 13
czyli
PRZYMUS BYCIA RADOSNYM?

Z informacji zamieszczonej w sierpniowym numerze ZB*) dowiedzieć się można, że w czerwcu w Katowicach odbył się Drugi Zjazd Delegatów partii politycznej o dziwnej nazwie - Ogólnopolski Związek Ruchów Zielonych, czyli - w skrócie - ozrz. Uczestniczyli delegaci ze wszystkich Grup Terytorialnych i Regionalnych, a Zjazdowi (cytuję) przyświecała idea integracji i konieczność zjednoczenia mocno rozdrobnionego ruchu ekologicznego w Polsce. Zjazdowi przyświecała idea integracji... Interesujące sformułowanie. Ciekawe, czy tylko ta idea przyświecała Zjazdowi, gdy jego uczestnicy uchwalali punkt 13 uchwały nr 6, w której zobowiązują Zarząd Główny ozrz do tego, by (cytuję):

Propagować i wprowadzać radosny styl życia we wszystkich warstwach społecznych.

ozrz zamierza wprowadzać radosny styl życia we wszystkich warstwach społecznych.

Ponura to wizja.

Stanisław Zubek

Kraków, 4.8.95

*) Informacja o II Zjeździe Delegatów Ogólnopolskiego Związku Ruchów Zielonych oraz Uchwała nr 6 (tego Zjazdu), ZB 8/95 s.66 i 67.

P.S. A teraz bez żartów. Ogólnopolski Związek Ruchów Zielonych, czyli ozrz jest (występującą pod szyldem ruchów ekologicznych) partią polityczną i (czego wcale zresztą nie ukrywa) chce władzy. Mam nadzieję, że jej nie dostanie. Totalitaryzm w Polsce już żeśmy przerabiali. Jeśli ktoś nie pamięta, to niech spyta starszych. A jeśli ktoś uważa, że totalitaryzm zielony jest lepszy od czerwonego, to się myli. Totalitaryzm każdej maści jest do... niczego.

(sz)

"ZIELONE BRYGADY" 9(75), WRZESIEŃ'95 S.57

Previous PageTop Of PageNext Page