Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 75 ZAPOWIEDZI, ZAPROSZENIA

ZAPOWIEDZI, ZAPROSZENIA

OFERTA SZKOLEŃ PAŹDZIERNIK‘95

DEKADA EKOLOGICZNA

Aktualne regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska

9-10 października

Program Czystszej Produkcji jako nowa forma zarządzania środowiskiem

11 października

Wpływ górnictwa węglowego na degradację wód Wisły - stan aktualny i metody przeciwdziałania

12 października

Badanie i monitoring stanu środowiska metodą bioindykacji

13 października

Ocena oddziaływań na środowisko w procesie inwestycyjnym

14 października

Gospodarka odpadami - przykłady rozwiązań

16 października

Niekonwencjonalne źródła energii - małe elektrownie wodne

17-18 października

Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków na przykładzie sprawdzonych rozwiązań i technologii

19 października

Możliwości finansowania małych elektrowni wodnych i przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

20 października

Rozwiązywanie konfliktów społecznych wokół realizacji "trudnych" inwestycji komunalnych (wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków)

23-24 października

Praktyczne porady nt. udziału społeczności lokalnych w ochronie środowiska

25 października

v

KRAKOWSKI KLUB WEGETARIAN "Żyj i pozwól żyć innym" zaprasza na spotkanie (po długiej przerwie urlopowej) w dniu 1.10, w niedzielę o ˝ 1100, w WOJEWÓDZKIM OŚRODKU KULTURY, Rynek Główny 25. Bliższe informacje - (22-22-20 Kraków.

Renata Fiałkowska

AKCJA
"SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA'95"

15-17.9.95, cała Polska:

Fundacja "Nasza Ziemia",
Klonowa 6,
00-591 Warszawa,
(/fax: 48-39-33, 49-52-34

DZIEŃ DIALOGU

23.9.95, Kielce.

M.in. rowery, zwierzaki.

Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej,
Program Dialog,
Sienkiewicza 25,
25-007 Kielce,
(68-04-86,
fax: 477-62

II MAŁOPOLSKA KONFERENCJA INICJATYW OBYWATELSKICH
"ORGANIZACJE OBYWATELSKIE -
PARTNER SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO"

23.9.95, Kraków.

M.in. happening ekologiczny.

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,
Szlak 73a,
31-153 Kraków,
(/fax: 33-51-54,
(33-98-00, 34-16-70

TARGI OCHRONY ŚRODOWISKA "POLLUTEC'95"

1-6.10.95, Paryż:

Jointex Trade & Travel,
Malczewskiego 49/35,
02-622 Warszawa,
(44-31-30, 44-42-30, 44-42-50,
(/fax: 44-90-75,
fax: 44-44-67

e

SPOTKANIE REGIONALNE PROGRAMU
"MŁODE KOBIETY I DEMOKRACJA
- EUROPA ŚRODKOWA"

21-28.1.96:

YWD,
A SEED Europe,
/ PO Box 92066,
1090 AB Amsterdam,
the Netherlands,
(/fax 31 20 6650166,
: gender@aseed.antenna.nl

"ZIELONE BRYGADY" 9(75), WRZESIEŃ'95 S.116

Previous PageTop Of PageNext Page