"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 10 (76), Październik'95


Ugrupowanie "Dawid przeciwko Goliatowi" ułożyło listę zaleceń, do których każdy z nas powinien próbować się dostosować i codziennie je sobie uświadamiać:
11 przykazań dla zbudowania przyszłości, w której życie będzie miało sens
 1. Chcę robić wszystko, by nie zanieczyszczać powietrza. Będę jeździł samochodem tylko wtedy, kiedy będzie to konieczne i będę częściej posługiwać się transportem miejskim i kolejowym, rowerem, lub będę chodzić na piechotę. Korzystając z samochodu będę jeździć z prędkością nie przekraczającą 120km/h albo wyposażę samochód w katalizator. By chronić warstwę ozonową nie będę posługiwać się aerozolami z freonem.

 2. Chcę robić wszystko, by chronić czystość wód. Będę używać mniejszych ilości wody. Kupię nieszkodliwe dla środowiska środki do mycia i czyszczenia i będę korzystać z nich racjonalnie. Substancje szkodliwe, takie jak:pokosty, oleje i medykamenty będę wyrzucać tylko w przeznaczonych do tego miejscach.

 3. Chcę robić wszystko, by chronić krajobraz przed zniszczeniem, a gleby przed degradacją. Nie będę używać ani pestycydów, ani innych zbytecznych nawozów. Podczas odpoczynku na łonie przyrody także będę odnosił się do niej z należytym szacunkiem i nie zostawię po sobie odpadków.

 4. Chcę robić wszystko, żeby zmniejszyć osobiste zużycie energii i wykorzystywać mniej surowców. Od tej chwili będę używać tylko tych przyrządów elektrycznych, które pozwalają na oszczędzanie energii elektrycznej, ale będę też starać się, by nie korzystać z nich bez przyczyny. By zmniejszyć użycie energii cieplnej w pomieszczeniach mieszkalnych będę posługiwać się izolacją cieplną i zadowalać się niższą temperaturą.

 5. Chcę robić wszystko, aby bronić praw zwierząt. Nie kupię więcej żadnych towarów, z powodu których muszą ginąć zwierzęta, zagrożone wymarciem. Nie będę używać kosmetyków, których powstanie wymagało doświadczeń na zwierzętach.

 6. Chcę robić wszystko, by uchronić różnorodność świata roślin. Będę sadzić w ogrodach i na balkonie jak można najwięcej rozlicznych gatunków roślin. Nie będę posługiwać się, o ile to możliwe, żadnymi sztucznymi środkami, by pozbyć się chwastów i nie zniszczę roślin, znajdujących się pod ochroną.

 7. Chcę robić wszystko, by popierać uprawę roślin i produkcję produktów spożywczych korzystnych dla zdrowia. Będę kupować przede wszystkim produkty, które powstały przy wykorzystaniu czysto biologicznych sposobów, tj. bez posługiwania się środkami chemicznymi. Nie kupię produktów, wytworzonych na fermach drobiu i przy masowej hodowli bydła.

 8. Chcę zrobić wszystko, by było jak najmniej odpadów. Będę posługiwać się opakowaniami tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Segregować odpadki (na organiczne, papier, szkło itd.). Nie kupię napojów w butelkach jednorazowych i posłużę się w czasie zakupów koszykiem, by nie kupować za każdym razem nowej plastikowej torby.

 9. Chcę robić wszystko, by nie powodować niepotrzebnie hałasu. Posłużę się przyborami nie wywołującymi wielkiego hałasu. Radio i TV włączę tylko z konieczności, a nie, by wytworzyć nieustający szum.

 10. Chcę zrobić wszystko, by stać się konsumentem świadomie odnoszącym się do otaczającego środowiska. Kupię tylko te towary, które - jeśli można - minimalnie negatywnie oddziałują na otaczające środowisko.

 11. Chcę zrobić wszystko, żeby wypełnić tych dziesięć przykazań w codziennym życiu.

tłum. z rosyjskiego Joanna Skurska


Spis treści