"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 10 (76), Październik'95


PROFESOR DZIELI PRZECIWNIKÓW
czyli
GDZIE UMIEŚCI SIĘ PROFESOR?

W propagującej energetykę jądrową książce*) profesora Andrzeja Hrynkiewicza Energia - najważniejszy problem cywilizacji, która jest dla mnie niewyczerpalnym i odnawialnym źródłem natchnienia, znajdziemy następujący dokonany przez Profesora (naukowy?) podział przeciwników energetyki jądrowej.

Przeciwników energetyki jądrowej można podzielić na czynnych i biernych.

Część czynnych przeciwników to ludzie bez skrupułów, dążący do popularności lub czerpiący ze swego działania zyski. (...)
Inni przeciwnicy energetyki jądrowej [są] przekonani, że walczą o dobro ludzkości. (...)
Trzecia wreszcie grupa czynnych przeciwników energetyki jądrowej to kontestatorzy.

Spróbuję (czemu by nie?) ten dokonany przez Profesora podział przeciwników energetyki jądrowej odwrócić i zastosować do jej... zwolenników. Podmienię tylko słowa. W miejsce słowa "przeciwnik" wstawię słowo "zwolennik". I podział gotowy. Jest on równie logiczny jak poprzedni. Popatrzmy.

Zwolenników energetyki jądrowej można podzielić na czynnych i biernych.

Część czynnych zwolenników energetyki jądrowej to ludzie bez skrupułów, dążący do popularności lub czerpiący ze swego działania zyski.

Inni zwolennicy energetyki jądrowej są przekonani, że walczą o dobro ludzkości.

Trzecia grupa czynnych zwolenników energetyki jądrowej to kontestatorzy. (Są i tacy! Ale o tym kiedy indziej.)
Ciekawe, do której grupy zwolenników energetyki jądrowej Profesor zalicza sam siebie?
Tu przypomnę, że profesor Hrynkiewicz jest przewodniczącym państwowej Rady ds. Atomistyki oraz fizykiem, który w swojej pracy posługuje się metodami jądrowymi*).

Stanisław Zubek, Kraków 1.8.95

*) Andrzej Hrynkiewicz, Energia - najważniejszy problem cywilizacji (Czy Polska może zrezygnować z energetyki jądrowej?), Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990. Książka została wydana z dotacją Państwowej Agencji Atomistyki (PAA). Wszystkie cytaty pochodzą ze s.56 i 57 oraz z ostatniej strony okładki.

Patrz też: ZB 9/95 s.12, ZB 8/95 s.16, ZB 7/95 s.51 oraz ZB 7/94 s.1.


Spis treści