"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 10 (76), Październik'95


PETYCJA PRZECIWKO NOWEJ USTAWIE O TERENOWYCH ORGANACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Szanowny Panie Ministrze!
My, niżej podpisani, stanowczo protestujemy przeciwko pomysłowi podporządkowania Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska wojewodom. Uważamy, że Inspekcja Ochrony Środowiska, jak wszystkie inne służby kontrolne, powinna być niezależna od administracji terenowej. Przygotowany przez Pański Urząd projekt nowej Ustawy o Terenowych Organach Administracji Rządowej spowoduje powrót do serwilizmu organów kontrolnych, który tak dobrze pamiętamy z okresu socjalistycznego.
Lp. imię i nazwisko miejsce zamieszkania podpis
Wypełnioną w całości lub częściowo petycję prześlij bezpośrednio do Szefa Urzędu Rady Ministrów Marka Borowskiego lub do Biura Obsługi Ruchu Ekologicznego:

Minister Marek Borowski
Urząd Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
PL 00-583 Warszawa

Biuro Obsługi Ruchu Ekologicznego (BORE)
Zieleniecka 6/8
PL 03-727 Warszawa
tel 0-48/618-37-81, fax 0-48/2/618-28-94
bore@plearn.edu.pl


PETYCJA PRZECIWKO NOWEJ USTAWIE O OBOWIĄZKU WOJSKOWYM
I POWINNOŚCIACH OBRONNYCH

My, niżej podpisani, wyrażamy swój sprzeciw wobec przygotowywanego projektu ustawy o obowiązku wojskowym i powinnościach obronnych. Jak wynika z doniesień prasowych, projekt ten nie tylko utrzymuje formę pracy przymusowej, jaką jest zasadnicza służba wojskowa (znosząc przy tym odroczenia dla jedynych żywicieli rodzin i rolników), ale i przewiduje nałożenie dodatkowego podatku obronnego na osoby, które od tej służby będą zwolnione. Oznacza to, że młodzi ludzie, dopiero dorabiający się, a często bezrobotni, mają być dodatkowo ograbiani ze swych dochodów w sytuacji, kiedy i tak ponad połowa zarobków przeciętnego Polaka jest pochłaniana przez budżet państwa.

Domagamy się, aby służba w wojsku była dobrowolna (jak to jest na przykład m.in. w Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii czy USA), a finansowanie armii nie odbywało się kosztem obciążania ludzi dodatkowymi podatkami. Uważamy zresztą, że wojsko - tak, jak i każde inne przedsięwzięcie - powinno być finansowane w sposób dobrowolny, przez te i tylko te osoby, które są zainteresowane jego utrzymywaniem - i w tym kierunku powinny iść zmiany w prawie.
imię i nazwisko data ur. miejsce zamieszkania. podpis
Wypełnione petycje przesyłać na adres:

Stowarzyszenie "An Arche", c/o Jacek Sierpiński, Dawida 5/37, 40-231 Katowice

Spis treści