Strona główna 

ZB nr 9/90
AKTUALNOŚCI

OD ŻARNOWCA DO KASPROWEGO

19 I '90 r. odbyło się w Urzędzie Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej zamknięte zebranie Komisji Planu Przestrzennego wraz z zaproszonymi gośćmi. Tematem był plan zagospodarowania rejonu Kasprowego Wierchu. Plan został przedstawiony przez panią dr Janotę - przedstawicielkę zespołu, który plan opracował. Chociaż nie jest to koncepcja tak maksymalistyczna jak "kolorowy zawrót głowy" redaktora Zielonackiego, ale mimo to spowoduje intensywną eksploatację turystyczną terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przewiduje się między innymi 5-krotne zwiększenie liczby wwożonych przez kolejki linowe i wyciągi narciarzy. Budowa nowych wyciągów wymagałaby wycięcia od 0,8 do 2,1 ha lasu (wariant maksymalny). Wprost śmiesznym fragmentem tego planu jest proponowane zabezpieczenie przed wjazdem w góry nadmiernej liczby narciarzy (ruch narciarski stanowił bowiem najistotniejszą, a jednocześnie sporną część planu). Przewidziano mianowicie regulowanie napływu narciarzy poprzez ograniczanie sprzedaży biletów. Ponieważ przedsiębiorstwo Polskie Koleje Linowe czerpie swój dochód właśnie ze sprzedaży biletów, więc będzie dążyć do maksymalizacji tej sprzedaży - względy ekologiczne są dla niego w tym przypadku zupełnie nieistotne.

Na tym zebraniu zostało odczytane pismo Komisji Miejskiej NSZZ "Solidarność", w którym protestuje ona przeciw przedstawionym planom.

Udało nam się uzyskać zezwolenie na obecność w czasie zebrania przedstawicieli WiP i dzięki temu dowiedzieliśmy się, że w tym samym dniu o 15 rozpocznie się zebranie przedstawicieli Komisji Planu Przestrzennego z przedstawicielami Komitetu Obywatelskiego (Komisja Planu zebrała się o 11 ). W tym dniu WiP - Zakopane wspólnie z RSA organizował akurat na Krupówkach (głównej ulicy miasta) manifestację przeciwko elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Po zakończeniu godzinnej akcji antyżarnowieckiej przeszliśmy więc pod urząd miasta głośno protestując przeciwko planom intensywnej eksploatacji turystycznej Tatr. Nasze główne hasło brzmiało - "bez zawrotu głowy w Tatrach".*

W ramach kampanii przed wyborami do samorządu lokalnego , do których przystąpimy jako WiP - Zakopane przedstawiamy szeroko nasze negatywne stanowisko wobec planów intensywnej eksploatacji terenów Parku Narodowego. Popieramy jednocześnie rozwój turystyki na Podhalu - na północ od Zakopanego i narciarstwa np. na stokach Gubałówki, czy na stokach w Białym Dunajcu.

W sprawę budowy kolejek i wyciągów zaangażowane są - jak to zwykle w takich przypadkach bywa - "spółki nomenklaturowe" (według informacji, przedstawionej na plenum Komisji Miejskiej NSZZ "Solidarność ", w Zakopanem działa pięć takich spółek z udziałem pracowników Urzędu Miasta lub ich rodzin). Zaangażowany jest również kapitał zagraniczny. Ryszard Antoszczyk - dyrektor Zakopiańskich Kolei Linowych, który jest głównym rzecznikiem budowy nowych kolejek i wyciągów w rejonie Kasprowego Wierchu - jest pełnomocnikiem spółki IEA-Wien do spraw kontaktów z Urzędem Miasta Zakopane.

Zwolennicy tych planów chcieliby uzyskać ich zatwierdzenie jeszcze przez starą Miejską Radę Narodową. WiP - Zakopane przedstawił w tej sprawie swoje stanowisko wyraźnie: "Ta rada nikogo nie reprezentuje, jest ona dla nas nielegalna, każdą jej decyzję w tej sprawie uznamy również za nielegalną - gdyby zatwierdziła te plany, to WiP będzie im przeciwdziałał wszelkimi możliwymi sposobami".

W Zakopanem jest jednak na szczęście wielu ludzi o rozwiniętej świadomości ekologicznej. Zakopiański poseł, Stanisław Żurowski (OKP) stwierdził wyraźnie - "...jestem przeciwko budowie elektrowni w Żarnowcu".

Maciej Tuora
ul. Chałubińskiego 25 34-300 Zakopane Ruch Wolność i Pokój - Zakopane

*) m.in. chodzimy z tubą na Krupówki robiąc "przedwyborcze spotkania z ulicą". Kompletujemy program wyborczy. Na razie mamy dwoje kandydatów: Darka Galicę i Teresę Płócienniczak.


ZB nr 9/90

Początek strony