Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Powstrzymajmy realizację podziemnego parkingu

Uratujmy Plac Na Groblach!

Uratujmy nasze sąsiedztwo, zanim stanie się zatłoczonym, hałaśliwym, bardzo zanieczyszczonym, głębokim zlewem!

Powstrzymajmy realizację podziemnego parkingu.

Urzędnicy miejscy używają metod „silnej ręki” przypominających postępowanie dawnych władz, gdy odpowiedzialni za decyzje działali bez udziału lub zgody ludzi, którzy oczekiwali od nich wypełniania obywatelskich obowiązków! Prezydent Krakowa próbuje przepchnąć rozwiązanie, na temat którego nawet Parlament Europejski oświadczył, że zwiększy a nie zmniejszy natężenie ruchu samochodowego w naszym ukochanym Mieście!*) Co za absurd!

Kilka ważnych punktów

 1. Czy urzędnicy pytali o opinię kogoś spośród mieszkańców lub przedsiębiorców Placu Na Groblach lub ktokolwiek z nich został powiadomiony o planowanym położeniu parkingu? Czy osoby zamieszkałe w sąsiedztwie oraz eksperci zostali zaproszeni, by mogli mieć nań swój wpływ? -----------�NIE!

 2. Czy publicznie zaprezentowano projekt, by wysłuchać głosów za i przeciw? ----------- NIE!

 3. Czy kiedykolwiek ktokolwiek spośród osób, których on BEZPOŚREDNIO dotyczy, otrzymał kopię projektu? ----------- NIE!

 4. Czy kiedykolwiek wysłano mieszkańcom i firmom wyczerpujący raport środowiskowy tego obszaru? ----------- NIE!

 5. Czy wydrukowano go w jakikolwiek gazecie? ----------- O ŻADNYM NIE WIEMY!

 6. Jeżeli projekt przejdzie, to czy mieszkańcy i korzystający z Placu Na Groblach, będą narażeni na 600-krotne zwiększenie natężenia ruchu, hałasu i zanieczyszczeniu powietrza? ----------- TAK! – bardziej niż przy jakiejkolwiek cichej ulicy w Krakowie.

 7. Czy istnieje prawdopodobieństwo, że najbliższe tereny otaczające Plac mogą stać się geologicznie niestabilne na skutek wydobycia ponad 239 000 ton ziemi, o którym wiadomo, że zawierają znaczącą ilość gliny, trudno ściśliwej i nie ulegającej stabilizacji a podziemny garaż znajdzie się o wiele głębiej niż sąsiednie koryto rzeki oraz powierzchnia lustra wody? ------------------------- TAK, TO NIEUNIKNIONE!

 8. Czy spowoduje to w przyszłości odpowiedzialność Miasta za zniszczenia lub uszkodzenia domów otaczających Plac? ------------ ZAŁÓŻ SIĘ!
  [Uwaga: Ten projekt umiejscowiony jest w obszarze zalewowym, a problemy z glebą nie zostały satysfakcjonująco skomentowane przez ekspertów, zarówno popierających i przeciwnych.]

 9. Czy młodzi ludzie i inni korzystający z parku na Placu będą poddani działaniu stężonych trujących i niebezpiecznych spalin samochodowych? ----- TAK! – może to przyczynić się do zmniejszenia ilości uczniów w Liceum Nowodworskiego - szkole z 450-letnią tradycją. A jak uprawiać sport na obrzydliwej płycie betonowej pozbawionej dawnej roślinności?

 10. Czy parkowe założenie tego terenu zostanie bezpowrotnie zniszczone a wiekowe niezastępowalne drzewa ścięte i zastąpione jedynie betonową płytą, przypominającą bunkry Hitlera z czasów II wojny? ----------- TAK!


*) Zgodnie z zapisami rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej ochrony środowiska w centrach miast konieczne jest ograniczenie ruchu, a nie tworzenie nowych miejsc parkingowych. Powinny one powstawać przy końcowych stacjach i węzłach przesiadkowych komunikacji miejskiej.


Petycja

Do Prezydenta Krakowa
Urząd Miasta Krakowa

My, niżej podpisani, protestujemy przeciw budowie parkingu podziemnego pod Placem Na Groblach. Prosimy o natychmiastowe wycofanie projektu oraz o poinformowanie nas o tej decyzji.

podpisy pod petycją

Zobacz także:
Parking pod Wawelem: poszerzać czy zostawić?
W projekcie rewaloryzacji otoczenia Zamku Wawelskiego pojawił się zapis dotyczący poszerzenia parkingu przy ul. św. Idziego.

Inne języki: English

Komentarze

Fiolet 12-09-2007
I znowu Majcher OWSKI i spółka urzędasów! Zawodowy niszczyciel przyrody w Krakowie!!! Park w Borku też chcą zniszczyć. Czeka nas piękny Kraków-beton!! Czas kupić łańcuchy i do drzew!!!!