BZB nr 1 - Ekorozwój 2020


SZANOWNI CZYTELNICY!

Tak się nieszczęśliwie złożyło, że teksty zaprezentowane w niniejszej pracy przez dwa lata nie mogły ujrzeć światła dziennego. I, co najbardziej boli, nie z powodu działań jakichś wrogów ekologii, ale ze zwykłego braku sił do kontynuowania działań! Zespołu "Ekorozwój 2020" nie wskrzesiły zeszłoroczne prace nad niezależnym raportem ruchów ekologicznych na konferencję Narodów Zjednoczonych nt. Środowiska i Rozwoju w Rio w zeszłym roku. Co ciekawe, w obu grupach pracowały także te same osoby! Ponieważ nie wykorzystano prac zespołu "Ekorozwój 2020", rozpocząłem starania, aby powstałe teksty opublikować w formie specjalnego zeszytu "Zielonych Brygad". Szczególne podziękowania pragnę złożyć tutaj autorom, którzy zechcieli znaleźć czas, aby jeszcze raz przejrzeć i uaktualnić swe opracowania. Pragnę podziękować Ernstowi-Janowi Stroesowi z programu "Małopolska-Overijssel" Międzyregionalna Współpraca Ekologiczna za pomoc w zdobyciu funduszy na wydawnictwo, Małgorzacie Gwóźdź za korektę tekstów, a Katy Wimble za przygotowanie ilustracji i skład komputerowy.

Osobne podziękowania należą się sponsorom wymienionym na stronie obok.

Zeszyt został wydany w nakładzie ponad 10 tys. egz. i będzie rozesłany do organizacji ekologicznych, dziennikarzy, urzędników, parlamentarzystów i partii politycznych. Część nakładu znajdzie się w normalnej sprzedaży.

Mam nadzieję, że lektura niniejszej broszury zainspiruje rozpoczęcie szerokiej dyskusji społecznej nt. różnych aspektów ekorozwoju Polski w perspektywie najbliższych 30 lat i dróg dojścia do niego.

Andrzej Żwawa
red. "Zielonych Brygad",
Ingardena 3/100,
30-060 Kraków,
tel. 33-63-77 w. 234

PS. Zdają sobię sprawę z różnego poziomu merytorycznego tekstów, różnego stopnia "naukowości" jak i szczegółowości potraktowania tematu. Widać też zupełny brak pewnych tematów (demografia, prawo...). Oczekuję jednak komentarzy do zamieszczonych w broszurze tekstów jak i opracowań, które byłyby uzupełnieniem tematu. Być może posłużą one do wydania kolejnej pozycji z cyklu "Biblioteka 'Zielonych Brygad'". Na pewno polemiki będą mogły znaleźć się w comiesięcznych wydaniach ZB.


BZB nr 1 - Ekorozwój 2020 | Spis treści