BZB nr 10 - Nowy ustrój - te same wartości


BIBLIOGRAFIA

Ważniejsi autorzy i pozycje cytowane w tekscie, w porzadku alfabetycznym.

Bhagawadgita, pieśń czcigodnego pana, Oficyna Literacka, Kraków 1995, tłum. M. Kudelska, na str.9 tekstu.

J.M. Bocheński, OP, Sens życia i inne eseje, Philed, Kraków 1993, na str.55 tekstu.

A. Einstein, Out of My Later Years, za Who said what, Chancellor Press, London 1993, na str.13 tekstu.

R.W. Emerson, Szkice, Toporzeł, Wrocław 1994, tłum. A. Tretiak, na str.28 tekstu.

Ewangelia wg św. Łukasza, 12, 16-20, Biblia Tysiąclecia, Pallotinum, Warszawa 1989, na str.39 tekstu.

J. Fowles, Hebanowa wieża, Zysk i s-ka, Poznań 1994, tłum. T. Bieroń, na str.18 tekstu.

M. Głogoczowski, Etos bezmyślności, Lewiatan, rozdz.: Wykład na temat rozwoju potrzeb, na str.32 tekstu.

W. Hazlitt, Eseje wybrane, PIW, Warszawa 1957, tłum. H. Krzeczkowski, na str.17 tekstu.

Z. Herbert, wypowiedź dla "Życia Warszawy", na str.53 tekstu.

B. Hoff, Tao Kubusia Puchatka, Dom Wydawniczy "Rebis", Poznań 1993, tłum. R.T. Prinke, na str.26, 39 tekstu.

A. Huxley, Nowy wspaniały świat, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988, tłum. B. Baran, na str.32 tekstu.

P. Leveque, Świat grecki, PWN, Warszawa 1973, tłum. J.Olkiewicz, na str.22 tekstu.

K. Lorenz, Regres człowieczeństwa, PIW, Warszawa 1986, tłum. A.D. Tauszyńska, na str.7 tekstu.

W. Łysiak, Asfaltowy Saloon, Polonia, Warszawa 1986, na str.38 tekstu.

J. Mackiewicz, Sprawa Pułkownika Miasojedowa, Kontra, Londyn 1989, na str.48 tekstu.

J. Mackiewicz, Zwycięstwo prowokacji, Kontra, Londyn 1988, , na str.52 tekstu.

F. Nietzsche, Jutrzenka, myśli o przesądach moralnych, nakład Jakóba Mortkowicza, Warszawa MCMVII, Wydawnictwo "bis" Warszawa 1992, tłum. S. Wyrzykowski, na str.11, 38 tekstu.

F. Nietzsche, Zmierzch Bożyszcz. Czyli jak filozofuje się młotem, nakład Jakóba Mortkowicza, Warszawa MCMV - MCMVI, Wydawnictwo "bis", Warszawa 1991, tłum S. Wyrzykowski, na str.43, tekstu.

M. Nowakowski, Homo Polonicus, Pomost, Warszawa, na str.55 tekstu.

J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, PWN, Warszawa 1982, tłum. P. Niklewicz i H. Woźniakowski, na str.5, 34, 49 tekstu.

M. Puzo, Ojciec Chrzestny, Czytelnik, Warszawa 1989, tłum. B. Zieliński, na str.20, 24, 53 tekstu.

K. Pruszyński, recenzja z Buntu rojstów, w: "Wiadomości Literackie" (1938) nr 9, za: T. Mianowicz, Zbrodnia literatury, w: "Kresy" nr 16, na str.55 tekstu.

T. Roszak, Person / Planet, za: F. Capra, Punkt zwrotny, PIW, Warszawa 1987, na str.13 tekstu.

J.P. Sartre, Intymność i inne opowiadania, Peon -V Magart, Łódź MCMXCII, tłum. J. Lisowski, na str.20 tekstu.

A. Schopenhauer, Aforyzmy o mądrości życia, Czytelnik, Warszawa 1990, tłum. J. Garewicz, na str.22, 36 tekstu.

E.F. Schumacher, Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy, PIW, Warszawa 1981, tłum. E.Szymańska, J.Strzelecki, na str.23, 38, 47 tekstu.

Shelley Percy Bysshe, Obrona poezji, druk: Korzewski i Nawrocki 1939, tłum. J. Świerzowicz, na str.18 tekstu.

I.B. Singer, Reguła indywidualizmu, za: "Gazeta Wyborcza", dodatek: "Gazeta o Książkach", 17.11.1993, na str.51 tekstu.

A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, PIW, Warszawa 1983, tłum. M. Król, na str.44 tekstu.

A. de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja, Znak, Kraków 1994, tłum. H. Szumańska-Grossowa, na str.44 tekstu.

B. Toporska-Mackiewicz, Droga Pani, Oficyna Liberałów, Warszawa 1988, na str.50 tekstu.

St.I. Witkiewicz, Niemyte dusze, PIW, Warszawa 1993, na str.23, 52 tekstu.

L. Wittgenstein za: T. Roszak, The Making of Counter Culture. Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition, Anchor Books, N.Y. 1969, na str.9 tekstu.

A. Zinowiew, Homo Sovieticus, Polonia, Londyn 1984, tłum. S. Deja, na str.42, 43 tekstu.


BZB nr 10 - Nowy ustrój - te same wartości | Spis treści