[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]

Wersja offline

Olaf Swolkień

NOWY USTRÓJ
- TE SAME WARTOŚCI
Rzecz o tym dlaczego współczesny człowiek
niszczy naturalne środowisko

BZB nr 10

Grafika z okładki

SPIS TREŚCI:


Kraków 1995

Wydanie I

Copyright © Olaf Swolkień i Wydawnictwo "Zielone Brygady"

Autor: Olaf Swolkień

Projekt okładki: Paweł Saramowicz

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków

Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 10

Redakcja serii: Andrzej Żwawa

ISBN 83-902421-4-1


[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]