BZB nr 19 - Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze


Szczególnie w procesie konsultacji, dla obiektywnych decyzji niezbędne może być
wysłuchanie opinii organizacji pozarządowych z innych sektorów. Skorzystać wtedy
można z pomocy instytucji zaprezentowanych bliżej w poprzednim rozdziale. Niektóre
istotne informacje umieszczać można w miesięczniku ASOCJACJE.

Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska
"Współpraca pomiędzy
Ministerstwem Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
a pozarządowymi organizacjami ekologicznymi.
Raport końcowy"
Wrocław 1997

ASOCJACJE

"Asocjacje"
ul. Żurawia 6/12, pok. 524
00-503 Warszawa
tel./fax 625-13-56


BZB nr 19 - Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze | Spis treści