[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]

Wersja offline

Janusz Reichel

RZECZ O PIENIĄDZU
DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI
czyli
małe jest najpiękniejsze

BZB nr 19Grafika ze str. tytułowej

SPIS TREŚCI:Kraków 1997

Wydanie I

© Janusz Reichel i Wydawnictwo "Zielone Brygady"

Autor: Janusz Reichel

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków

Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 19

Okładka: Małgorzata Maciejewska wg pomysłu Andrzeja Żwawy

Rys. na s. tytułowej Elżbieta Borkowska

Rys. na s.66 - Anna Rusin

Redakcja serii: Andrzej Żwawa

ISBN 83-905050-9-6

Finansowane z programu PHARE Dialog Społeczny

Phare Dialog Społeczny Phare

[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]