BZB nr 19 - Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze


O AUTORZE

Janusz Reichel. Asystent w Katedrze Filozofii Ekologicznej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, autor licznych artykułów, które publikował m.in. na łamach "Zielonych Brygad", "Rozmów Nadpilickich", "Wiadomości Bartoszyckich", "Rosynanta", "Toposu", "Maci Pariadka", "Praw zwierząt", "Gaii", "Dzikiego życia", "Lidera", "TOES newsletter" (Australia) - łącznie ponad 70 artykułów opublikowanych w czasie pięciu lat pracy naukowej. Jest także autorem piosenek, do których sam pisze teksty i muzykę (ukazały się do tej pory dwie kasety z jego piosenkami, w 1993 oraz w 1995 roku). Był wiceprezesem Międzyuczelnianego Lobby Ekologicznego w Łodzi i red. naczelnym "Zielonej Łodzi". Jest członkiem International Union for Conservation of Nature and Natural Resources - Ethics Working Group z siedzibą w Gland, Szwajcaria. Od 1993 r. rokrocznie otrzymuje nagrodę Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej za działalność naukową i dydaktyczną.

Adres: Katedra Filozofii Ekologicznej
Politechnika Łódzka
Piotrkowska 266
90-361 Łódź
tel. 31-37-61
e-mail: jreichel@ck-sg.p.lodz.pl

Rys.9

Rys. 9. Chińska moneta - symbol połączenia nieba (okrąg) i ziemi (kwadrat),
przynosząca szczęście i powodzenie.


BZB nr 19 - Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze | Spis treści