BZB nr 19 - Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze


ZAKOŃCZENIE

Bardziej szczegółowych opisów funkcjonowania wyżej wspomnianych systemów dostarcza cytowana literatura. W niej też można znaleźć informacje na temat innych inicjatyw, zmierzających do zorientowania gospodarki na społeczność lokalną, zarówno miejską, jak i wiejską. Projektowanie i budowanie zdrowej i stabilnej gospodarki lokalnej staje się coraz częściej koniecznością pośród destrukcyjnych trendów globalnej ekonomii. Również istotna potrzeba człowieka, aby żyć w harmonijnych związkach z najbliższą mu wspólnotą ludzką i wspólnotą życia dochodzi coraz silniej do głosu. Ponieważ we współczesnym świecie ekonomia zdominowała nasze życie, narzędzi do przywrócenia komunii z lokalną społecznością i środowiskiem szukamy także m.in. w ekonomii. Odkrywamy wtedy, że ekonomia "wielkiej skali" (economy of scale) nie jest jedyną możliwością prowadzenia sensownej gospodarki, jeśli w ogóle jest sensowną propozycją. Można z powodzeniem, bez skutków ubocznych właściwych dzisiejszej światowej ekonomii, gospodarować bazując na dostępnych w najbliższym otoczeniu zasobach rzeczowych i ludzkich. Wbrew wyliczeniom ekonomistów małe jest najpiękniejsze.


BZB nr 19 - Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze | Spis treści