BZB nr 21 - Między lobbingiem a akcją bezpośrednią


INFORMACJE NT. AUTORÓW

PIOTR FRĄCZAK

redaktor naczelny miesięcznika "Asocjacje", autor m.in. Gorączka czasu przełomu. Dokumenty ugrupowań radykalnych 1989-1990 ISP PAN 1994, Bitwa na fundacje Asocjacje 1996.

RAFAŁ PANKOWSKI

dziennikarz i działacz antyfaszystowski, autor pracy Gdzie kończy się patriotyzm. O skrajnej prawicy w Polsce w latach 1989-95. Współpracownik Wydawnictwa "Zielone Brygady".

TOMASZ SCHIMANEK

polityk społeczny od lat zajmujący się organizacjami pozarządowymi; obecnie specjalista d/s współpracy z samorządem lokalnym programu DemNet AED. Współpracownik miesięcznika "Asocjacje".

RYSZARD SKRZYPIEC

student 4-tego roku socjologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przygotowuje pracę magisterską na temat obywatelskiego nieposłuszeństwa jako działania pożytku publicznego i formy realizacji sprawiedliwości społecznej. Współpracownik Wydawnictwa "Zielone Brygady".


BZB nr 21 - Między lobbingiem a akcją bezpośrednią | Spis treści