[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]

Wersja offline

MIĘDZY LOBBINGIEM
A AKCJĄ BEZPOŚREDNIĄ
(metody działania obywateli)

BZB nr 21Grafika z okładki

SPIS TREŚCI:


Warszawa-Kraków 1997

Wydanie I

Wydawca:
Stowarzyszenie "Asocjacje"
ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa
e-mail: asocjac@cofund.org.pl
i
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków
e-mail: zb@zb.most.org.pl

Redakcja: Piotr Frączak

Redakcja serii Biblioteka "Zielonych Brygad": Andrzej Żwawa

Okładka: Małgorzata Maciejewska wg pomysłu Andrzeja Żwawy z wykorzystaniem zdjęć z archiwum Stanisława Zubka (I) i Krzysztofa Wychowałka (IV)

Biblioteka "Asocjacji" nr 2
i
Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 21

ISBN 83-87331-01-5

Finansowane z programu PHARE Dialog Społeczny

Phare Dialog Społeczny Phare

[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]