BZB nr 22 - Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków


LITERATURA

Bugajewska U., Malarski R., Smolnicki K., 1994, Glebowo-korzeniowe oczyszczalnie ścieków, wyd. Fundacja Oławy i Nysy Kłodzkiej, Wrocław.

Białobok S.(red), 1990, Nasze drzewa leśne. Wierzby, wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań.

Dzikiewicz M., Szczepański P., Buduj z nami zagrodowe oczyszczalnie ścieków, wyd. Fundacja Wspomagająca Zaopatrzenie Wsi w Wodę, Warszawa.

Grzybowski M., 1994, Przydomowa oczyszczalnia trzcinowa, "Murator" 3, 86-89.

Heidrich Z., Maciuszko S., Sewrynik J., Sosnowski S., Tabernacki J., Wenda R., 1986, Instalacje w domkach jednorodzinnych, wyd. Arkady, Warszawa.

Krzewska R., 1994, Oczyszczanie ścieków w warunkach naturalnych, "Murator" 4, 91-94.

Lewandowski K.B., 1982, Krainy jezior w Polsce, wyd. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Mierzwiński A., 1991, 1000 słów o ekologii i ochronie środowiska, wyd. Bellona, Warszawa.

Mowszowicz J., 1980, Pospolite rośliny naczyniowe Polski, wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Ozimek T., Renman G., 1995, Wykorzystanie makrofitów w niekonwencjonalnych oczyszczalniach ścieków, "Wiadomości Ekologiczne", t. XLI, z.4, 39-52.

Pawlaczyk-Szpilowa M., 1978, Mikrobiologia wody i ścieków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Podbielkowski Z., Tomaszewicz H., 1979, Zarys hydrobotaniki, wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Polakowska M., 1992, Rośliny wodne, wyd. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Romański B. 1987, Alergologia dla internistów, wyd. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.

Skarbek R., 1995, Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych na obszarach wiejskich, "Aura", 14-16.

Szweykowska A., Szweykowski J., 1986, Botanika, wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.


BZB nr 22 - Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków | Spis treści