[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]

Wersja offline

Krzysztof Czuchra

HYDROBOTANICZNE
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

BZB nr 22Grafika z okładki

SPIS TREŚCI:Kraków 1997

Wydanie I

Autor: Krzysztof Czuchra

Rys. na okładce: Jakub Michalski

Rys. w rozdz. II:
Antonina Węgrzyn ss. 12 dół, 13 góra, 14
Marta Wykupil ss. 11, 12 góra, 13 dół

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków

Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 22

Redakcja serii: Andrzej Żwawa

ISBN 83-87331-02-3


[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]