BZB nr 22 - Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków


ROZDZIAŁ VII

Zima

Często w rozmowach z różnymi osobami, które w jakiś sposób poruszają kwestie oczyszczalni roślinnych, spotkać się można z zarzutem, że przecież zimą rośliny "nie rosną", więc takie rozwiązanie nie można stosować w naszych warunkach klimatycznych przez cały rok. Jest to tylko częściowa prawda. Fakt jest bezsprzeczny, że w okresie jesienno-zimowym wegetacja roślin ulega znacznemu zahamowaniu i nie jest to niczym niezwykłym. Nie ulega też wątpliwości, że spada również skuteczność oczyszczania ścieków, ale pomimo braku intensywnej wegetacji roślin procesy redukcji zanieczyszczeń zachodzą dalej. W wcześniejszych rozważaniach wyjaśniających zasadę działania filtrów roślinnych, podkreślona została szczególnie mocno rola drobnoustrojów, które są najważniejszym ogniwem w tym systemie. Zimą nic się nie zmienia - w dalszym ciągu bakterie, grzyby i pierwotniaki rozkładają zanieczyszczenia pod warunkiem, że mają zapewnione odpowiednie warunki tj. odpowiednią ilość pokarmu, właściwą temperaturę itp. Skuteczność oczyszczania spada o ok. 20% i jest wynikiem braku "czynnika roślinnego". Cały problem zimowy polega na zapewnieniu odpowiedniej temperatury złoża, gdzie znajdują się mikroorganizmy. W tym przypadku również rośliny, a raczej ich obumarłe szczątki naziemne, oddają nieocenione usługi pełniąc rolę izolacji termicznej, która chroni część aktywną od warunków zewnętrznych. Ponadto w procesie rozkładu zanieczyszczeń jak i wyniku czynności życiowych mikroorganizmów uwalniana jest na zewnątrz wolna energia, która przyczynia się do utrzymania odpowiedniej temperatury w złożu. W przypadku wyjątkowo silnych mrozów, można obniżyć poziom ścieków o kilkanaście nawet centymetrów, co uniemożliwi ich zamarzanie. Zimą konieczne jest również dłuższe przetrzymywanie ścieków na poletku roślinnym, nawet do kilku tygodni, aby zrekompensować spadek skuteczności oczyszczania. To obniżenie sprawności redukcji zanieczyszczeń nie stanowi jednak powodu, dla którego zachodziłaby konieczność rezygnacji z promowania tego typu rozwiązań, biorąc pod uwagę ich niewątpliwe zalety.


BZB nr 22 - Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków | Spis treści