BZB nr 23 - Dostęp do informacji - poradnik


IX. Adresy, telefony...

Sejm
Wiejska 8, 00-902 Warszawa
tel. 694 25 00 fax 694 18 33, Telex: 81 25 44
strona: www.sejm.gov.pl

Sąd Najwyższy
ul. Ogrodowa 6, 00-951 Warszawa
tel. 620 03 71 fax 620 35 43

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Jasna 6, 00-013 Warszawa
tel. 27 60 31 fax 27 66 87

Rzecznik Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
tel. 27 62 61 fax 27 64 53, Telex: 81 71 12

Prokurator Generalny - Minister Sprawiedliwości
al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
tel. 628 44 31 fax 628 05 65

Europejska Komisja Praw Człowieka
The Secretary European Comission of Human Rights Council of Europe, B.P. 431 R6
F - 67006 Strasbourg Cedex, France, Francja
tel. 88 41 20 00


BZB nr 23 - Dostęp do informacji - poradnik | Spis treści