[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]

Wersja offline

Piotr Szkudlarek

DOSTĘP DO INFORMACJI - PORADNIK
BZB nr 23Grafika z okładki

SPIS TREŚCI:Wydanie I

Kraków 1997

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków

Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 23

Rys. na okładce: Ewa Kijowska-Stroes

Redakcja serii: Andrzej Żwawa

ISBN 83-87331-05-8


[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]