BZB nr 23 - Dostęp do informacji - poradnik


Wprowadzenie

Zadaniem niniejszego Poradnika jest ułatwienie uzyskiwania informacji od organów administracji.

Pisany był z myślą o pomocy działaczom organizacji społecznych w realizacji ich celów statutowych, może być również pomocny w działalności osób, które muszą kontaktować się z administracją z całkiem innych np. zawodowych powodów.

Poradnik omawia sposoby otrzymywania informacji od organów administracji. Podyktowane jest to tym, że administracja, jako władza wykonawcza, w sposób bezpośredni wpływa na życie obywateli. Ze wszystkich organów Państwa, właśnie z administracją, obywatele mają najczęściej kontakt.

Poradnik powstał na bazie pracy magisterskiej pt. "Jawność i prawo do informacji w obywatelskich działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego", napisanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka. W tym miejscu, z wielką radością składam podziękowania mojemu Nauczycielowi za przekazaną wiedzę i okazaną cierpliwość.


BZB nr 23 - Dostęp do informacji - poradnik | Spis treści